Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

A P O S T O L A T

Przez działalność zewnętrzną Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa należy rozumieć udział Zgromadzenia w kontynuacji zbawczego dzieła Chrystusa, świadczenie miłości Boga i niesienie go innym, szczególnie ubogim, uciśnionym i odrzuconym. W ten sposób włącza się ono w całość prac apostolskich Kościoła, realizując tym samym zalecenia wypływające z Konstytucji: "Pamiętajmy, że nasze posłannictwo jest częścią całości zbawczego posłannictwa Kościoła. Zatem chętnie będziemy współpracować z jego pasterzami, z innymi zakonami, z laikatem i ze wszystkimi ludźmi dobrej woli" (Konstytucja ASC). Dlatego siostry z ogromną ofiarnością podejmowały wszystkie prace w Kościele, od tych zauważanych przez wszystkich i docenianych, do tych ukrytych. Siostry katechizowały, prowadziły stołówki, przedszkola, internat, udzielały prywatnych lekcji gry na instrumentach muzycznych, zajmowały się apostolstwem chorych, szyciem i haftowaniem szat i parametrów liturgicznych, wyrobem kołder, a także organizowały rekolekcje dla dziewcząt. Starały się zawsze być pomocne Kościołowi i światu, nie szczędziły sił ani ofiar, by nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Podczas gdy jedne reprezentowały Zgromadzenie na zewnątrz, inne wytężały swe siły w domach zakonnych, by ich współsiostry mogły pracować poza wspólnotą. Łączyło się to z poczuciem wspólnych celów i zadań wypływających z faktu przynależności do tej samej rodziny zakonnej.

Dzisiaj Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa pracują w 10 wspólnotach na terenie Polski (Bolesławiec, Częstochowa, Kościelisko, Poznań, Warszawa, Wrocław - 2, Żagań, Świder, Grójec) oraz w 4 wspólnotach misyjnych poza granicami kraju (Belgia, Białoruś, Niemcy, Rosja-Syberia). Powołane i posłane, aby ukazywać miłość Chrystusa ku ludziom, siostry adoratorki służą Kościołowi, oddając się pracy w przeróżnych dziedzinach. Wśród nich są: dzieło wychowania, dni skupienia, rekolekcje oraz rożne posługi duszpasterskie i publikacje. Szczególne miejsce w posługiwaniu zajmuje praca z laikatem, katecheza dzieci i młodzieży, działalność wychowawcza - opiekuńcza wśród dzieci i młodzieży, praca w szpitalu oraz przy parafiach: organistki, kancelistki i zakrystianki.

Wszędzie, gdziekolwiek posługują, pragną, aby Krew Chrystusa czczona była przez wszystkich. To pragnienie jest realizowane dziś przez 87 adoratorek Krwi Chrystusa polskiego pochodzenia rozsianych po świecie. Z ziarna rzuconego na ziemię włoską wyrosło międzynarodowe drzewo adoratorek, którego żywotną gałęzią jest Prowincja Wrocław.

"Na drogach nauczania i wychowania.. z Marią De Mattias" - materiały katechetyczne Na drogach nauczania i wychowania.. z Marią De Mattias, to propozycja opowiadań, scenariuszy przedstawień i katechez, o kobiecie urodzonej 200 lat temu, kanonizowanej przez Jana Pawła II 18 maja 2005 roku. Nazywają ją Apostołką albo Kobietą Słowa. Zakładała szkoły i internaty dla dziewcząt, prowadziła rekolekcje i katechezy. Potrafiła zostawić panujące wówczas zwyczaje, które przeszkadzały w osiągnięciu wyznaczonego celu, a było nim czynienie wszystkiego, by prowadzić ludzi do zdroju zbawienia i ukazać im miłosierną miłość Ojca, który kocha wszystkich bez wyjątku.
Mieszkańcy Bolesławca wybrali ją na swoją Patronkę, co świadczy, że ma wiele do powiedzenia również współczesnym pokoleniom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, do których są skierowane katechezy. Mają oni dzisiaj dostęp do coraz doskonalszych wynalazków techniki, bezproblemowy kontakt z całym światem, a może brakuje im tego, co tak naprawdę nadaje sens całemu życiu, co nie mierzy się ilością MB czy GB. ...więcej...