Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

P O Ś W I Ę C E N I E    J A D Ł O D A J N I    Ś W I Ę T E J    M A R I I    D E    M A T T I A S

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść,
Byłem spragniony, a daliście Mi pić….”

Mt. 25,35


4 lutego 2007 roku – w uroczystość św. Marii De Mattias, w Żaganiu liczącym 28 tyś. mieszkańców a w tym około 30% bezrobotnych – odbyło się w parafii Wniebowzięcia NMP, uroczyste otwarcie i poświęcenie Jadłodajni i świetlicy dla dzieci im. Św. Marii De Mattias.
Od 10 lat w tym mieście żyją i pracują Siostry ASC. Jedna z nich s. Krystiana Bedryjowska zobaczyła kiedyś matkę z dzieckiem pochylone nad śmietnikiem w poszukiwaniu odrobiny pożywienia. Ten widok stał się dla niej „wewnętrznym niepokojem” oraz inspiracją do działania apostolskiego. Zapragnęła ona otworzyć JADŁODAJNIĘ dla głodnych. Najpierw rozpoczęła się walka z władzami miasta o budynek – opuszczony i mocno zrujnowany. Po otrzymaniu pomieszczeń na jadłodajnię zaczęła się mozolna praca z załatwianiem wszelkich dokumentów - pozwolenia na remont, zdobywanie projektów itp. Było to chodzenie od urzędu do urzędu, lecz dzięki dobroci życzliwych ludzi trwało krótko bo 4 miesiące. Remont rozpoczął się w marcu 2005 r. W pracach pomagali żołnierze stacjonujący w mieście i parafianie.

Przez trzy lata s. Krystiana zdobywała sponsorów i ludzi dobrej woli, aby w ten sposób zrealizować pragnienie Marii De Mattias – „pomoc dla drogiego bliźniego”.
Od początku tego dzieła zrodziło się pytanie: Co zrobić z dziećmi, którym da się talerz zupy? Czy pokarm dla ciała zaspokoi wszystkie potrzeby? Wraz z tymi pytaniami pojawiło się nowe natchnienie apostolskie. W ten sposób powstało nowe działo - świetlica dla dzieci im. Św. Marii De Mattias.W uroczystym poświęceniu tego dzieła uczestniczyli: przełożona regionalna s. Wiesława Przybyło, która licznie zgromadzonym gościom z burmistrzem miasta i starostą regionu na czele, przedstawiała postać i działalność apostolską św. Marii De Mattias; siostry adoratorki z rożnych wspólnot; zaprzyjaźnieni kapłani; Stowarzyszeni z Bolesławca; mieszkańcy Żagania; budowniczowie i sponsorzy tego dzieła.


Poświęcenia dokonał ks. dziekan dr Władysław KULKA, który dziękował Opatrzności Bożej za obecność i apostolstwo Sióstr, realizujących po latach charyzmat założycielki, a także za powołania do ASC z Żagania.


Jednym z nich jest s. Marlena Zajączkowska, która będzie koordynowała działalności świetlicy.

Po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani na tej uroczystości, zostali zaproszeni do wspólnoty stołu, który też był darem woluntariuszy.
To były wspaniałe urodziny Marii DE Mattias.


Już pierwszego dnia po poświęceniu, wydano 75 obiadów dla 40 dorosłych i 35 głodnych dzieci. Siostry przy pomocy wolontariuszy pragną każdego dnia wydawać 200 obiadów.
W czasie gdy tak wiele w Polsce mówi się i pisze o problemie głodu, o bezrobociu, Siostry Adoratorki zrozumiały i wczuły się w sytuację ludzi głodnych, rodzin w których dzieli się chleb, aby wszystkim wystarczyło. To współczucie idzie w parze z pomocą tym ludziom, którzy w wyniku przemiany społecznej i gospodarczej nie mają pracy.

Siostry ASC W Żaganiu, tak jak Maria De Mattias nie zamknęły swego serca na potrzeby głodnych, których wokół jest tak wielu i którzy potrzebują pomocy.