Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

R E K O L E K C J E    2 0 0 6

R E K O L E K C J E
(które odbyły się...)


* * *


Wędrówki letniedrogami wiary


Myśl przewodnia dni rekolekcyjnych


„Zaufałem wąskiej drodze na łeb na szyję
z dziurami po kolana...”

ks. Jan Twardowski


Błogosławiona Krew Jezusowa!


  • Rekolekcje odbyły się: od 3 lipca do 9 lipca 2006 r.


* * *


Rekolekcje dla dziewcząt szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
/od 15 - 19 roku życia/
Rekolekcje dla studentek


Myśl przewodnia dni rekolekcyjnych


"Z Jezusem Eucharystycznym chcę kroczyć przez życie"
"Żywa Eucharystia w mojej codzienności"

Rekolekcje odbyły się w Kościelisku k/Zakopanego
w dniach od 4 - 10 lipca 2005 roku.

Rekolekcje odbyły się w Kościelisku k/Zakopanego
w dniach od 12 - 17 września 2005 roku.


„Gdzie ukrywa się Jezus?” - to motto skupienia, które odbyło się w dniach
14 - 17.02.2005r. w naszym domu zakonnym w Bolesławcu. Uczestniczyło w nim 17 dziewcząt, uczennic szkół gimnazjalnych i średnich.


Wspólnie poszukiwaliśmy Jezusa na kartach Pisma św., w drugim człowieku, w śpiewie, a przede wszystkim we wspólnej modlitwie, której dopełnieniem była codzienna Eucharystia.
Ten czas poszukiwania był wypełniony radością i twórczością, której głównymi inicjatorkami były dziewczęta. Ich otwartość serca i chęć zaangażowania się sprawiły, że mogłyśmy przez te kilka dni tworzyć wspólnotę w której „jeden Duch i jedno serce ożywiało wszystkich wierzących....” / Dz. 4, 32 /.
Mamy nadzieję i ufamy, iż dziewczęta uczestniczące w tym skupieniu będą nieustannie z sercem otwartym i słuchającym poszukiwały Jezusa i odnajdywały Go w zakamarkach swego życia, w swojej codzienności.

s. Inna i s. Ewa Wąsowska