MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć


I M P R E Z Y    T O W A R Z Y S Z Ą C EZapraszamy na prezentację
o ŚWIĘTEJ MARII DE MATTIAS
12-17 maja 2008

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Cypriana Kamila Norwida
ul. Sądowa 8
59-700 BOLESŁAWIECZaproszenie do zwiedzania wystawy:
„Duch tego Zgromadzenia jest miłością – Święta Maria de Mattias - patronką Bolesławca”