MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć


                         P R O G R A M    U R O C Z Y S T O Ś C I

Sobota 17 maja
 • 1600 Spektakl pt: „MIŁOŚĆ DO KOŃCA”, przygotowany przez s. Magdalenę Karaban ASC - Kino Forum - pl. Piłsudskiego 1c
 • 1700 otwarcie wystawy DUCH TEGO ZGROMADZENIA JEST MIŁOŚCIĄ- św. Maria De Mattias Patronka, Muzeum Ceramiki - ul. Mickiewicz 13
 • 1800 Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej - Plac ks. Popiełuszki – gość specjalny sr. BERNARDA KRIŠTIĆ - Przełożona Generalna Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa
Niedziela 18 maja
 • 700 Msza św. dla sióstr chorych - w domu zakonnym ul. Zgorzelecka 27
 • 1015 przywitanie Nuncjusza Apostolskiego przez Wojewodę Dolnośląskiego i Władze Miasta – Rynek, przed Ratuszem
 • 1030 uroczysta sesja Rady Miasta z udziałem Nuncjusza Papieskiego i Biskupów – Ratusz, Sala Rajców –(nagłośnienie na rynku)
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej św. Marii De Mattias - Ratusz
 • 1100 koncert Chóru Młodzieżowego Collegium Musicum - Rynek
 • 1200 MSZA ŚWIĘTA celebrowana przez Nuncjusza Papieskiego ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka i Biskupów – ogłoszenie św. Marię De Mattias patronką miasta Bolesławiec - Rynek (ok. 500 miejsc siedzących)
  Po Mszy świętej - koncert Chóru Chłopięcego Archidiecezji Wrocławskiej Pueri Cantores Wratislavienses
  koncert Chóru Kamerton z PSM I stopnia w Bolesławcu - Rynek
 • 1600 Parada Orkiestr Dętych i wspólny koncert na scenie (Rynek - scena - pl. Ks. Jerzego Popiełuszki)