MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć


R E L A C J A    Z    U R O C Z Y S T O Ś C I


18 MAJA 2008 ROKU - ŚWIĘTA MARIA DE MATTIAS, ZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA ADORATOREK KRWI CHRYSTUSA, ZOSTAŁA OGŁOSZONA PATRONKĄ MIASTA BOLESŁAWIEC.


OGŁOSZENIE DEKRETU STOLICY APOSTOLSKIEJ POPRZEDZONE BYŁO UROCZYSTĄ SESJĄ RADY MIEJSKIEJ BOLESŁAWIEC ORAZ ODSŁONIĘCIEM TABLICY PAMIĄTKOWEJ.


Oddając miasto pod patronat św. Marii De Mattias, władze miasta mają nadzieję, że święta patronka jako wzór oddania w służbie ludziom, poprzez działalność kaznodziejską oraz edukacyjną, krzewiącą ideę miłosierdzia, pokoju i jedności między ludźmi będzie wypraszać potrzebne łaski dla mieszkańców Bolesławca, a działalność sióstr ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, oparta na tezach głoszonych przez św. Marię De Mattias, przyczyni się do rozwoju duchowego społeczności lokalnej, jej uwrażliwienia na los drugiego człowieka.
18 maja 2008 roku na bolesławieckim Rynku, podczas uroczystej Eucharystii o godz. 12.00 na bolesławieckim Rynku, pod przewodnictwem J. E. Ks. Abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce został ogłoszony dekret Stolicy Apostolskiej o nadaniu miastu Bolesławiec patronatu Świętej.Księża Arcybiskupi i Biskupi uczestniczący w uroczystości

  • Ks. ARCYBISKUP JÓZEF KOWALCZYK, NUNCJUSZ APOSTOLSKI W POLSCE
  • Ks. ARCYBISKUP MARIAN GOŁĘBIEWSKI - METROPOLITA WROCŁAWSKI
  • KS. BISKUP STEFAN CICHY, BISKUP LEGNICKI
  • KS. BISKUP STEFAN REGMUNT, BISKUP ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKI


ODCZYTANIE DEKRETU
HOMILIA WYGŁOSZONA PRZEZ J. E. KS. ABPA JÓZEFA KOWALCZYKA, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE.


Widziałam Pana i to mi powiedział (J 20,18). Te słowa św. Marii Magdaleny, które przed chwilą słyszeliśmy z odczytanej Ewangelii. Kościół stosuje dziś do św. Marii De Mattias, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi. która od dziś jest patronką waszego Miasta Bolesławiec. Z uwagą i radością wysłuchaliśmy Dekretu Stolicy Apostolskiej. Witam i pozdrawiam ponownie wszystkich uczestników tej liturgii eucharystycznej. Szczególnie witani i pozdrawiam Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa wraz z matką Generalną i Prowincjalną, córki duchowe św. Marii.
Nasza patronka św. Maria De Mattias, w świetle dzisiejszych czytań biblijnych ukazana jest jako wybrana bohaterka swoich czasów. Kościół stosuje też do niej słowa proroka Jeremiasza: „Pan skierował do mnie następujące słowa: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. nim przeszedłeś na świat. poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię" (Jer. 1.5).

UROCZYSTA MODLITWA WIERNYCH
LITURGIA EUCHARYSTII
KOMUNIA ŚWIĘTA
DZIĘKCZYNIENIE BOGU I LUDZIOMW uroczystości uczestniczyli członkowie Rady Miasta z Vallecorsa i Acuto (Italia)
Vallecorsa i Acuto to miasta którymi związana była Święta Maria De Mattias

Vallecorsa – miejsce urodzenia św. Marii De Mattias
Acuto – miejsce założenia Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa