Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Uzdrawianie relacji rodzinnych - sesja weekendowa

 • 14 - 16 stycznia 2011
  Wykłady z elementami warsztatowymi (interaktywnymi).
  Nosimy w sobie doświadczenie relacji pięknych i trudnych. Niektóre z nich dają nam wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Inne pozostawiły ślady głębokich ran i wywołują ból, lęk, agresję. Relacje pozytywne i negatywne potrafią wpływać na kształtowanie naszej osobowości, na nastawienie do siebie, do innych, do Boga. Sesja adresowana do pomagających i szukających pomocy w uzdrawianiu i rozwoju relacji rodzinnych.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny, żona, matka trójki dzieci

Być kobietą, być mężczyzną - sesja

 • 25 - 27 marca 2011
  Wykłady z elementami warsztatowymi (interaktywnymi).
  Bóg stworzył nas kobietą lub mężczyzną. Jak cieszyć się w pełni swoją płcią i przyjmować ją jako dar Boży. To w jaki sposób kształtowana była nasza kobiecość i męskość w dzieciństwie, wpływa na nasz obraz samego siebie dzisiaj. Co to znaczy być kobietą, być mężczyzną we współczesnym świecie. Wzory i antywzory kobiecości i męskości. Sesja dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku i na każdej drodze powołania.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny

Duchowość paschalna

 • 1 - 3 kwietnia 2011
  Spotkanie animatorów Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

  Prowadzący: ks. dr Adam Łuźniak, rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

Rozmawiając z Bogiem, czyli o drodze modlitwy - sesja

 • 6 - 8 maja 2011
  Człowiek chce rozmawiać z Bogiem, pragnie nawiązać z Nim kontakt i zbliżyć się do Niego. Modlitwa jest wzniesieniem serca ku Bogu, przyjacielską rozmową z Tym, o którym wiemy, że nas kocha. Co robić, aby ten nieustanny dialog się pogłębiał? Jak rozwijać swoją modlitwę, by nie stanowiła bezmyślnego powtarzania wyuczonych formułek? Ta sesja poświęcona modlitwie pomoże odpowiedzieć na te pytania.

  Prowadząca: s. Wiesława Przybyło ASC - teolog duchowości, prowincjalna Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa

Rekolekcje zamknięte - dla świeckich

  22 - 26 sierpnia 2011

 • I stopień - Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa
  Bóg powołuje człowieka do życia, ponieważ go kocha miłością odwieczną. Lecz człowiek niejednokrotnie wybiera drogę, którą ucieka od Boga. Miłość Boga jest nieskończona. Nawet, jak człowiek opuści Boga, Bóg nigdy nie opuści człowieka. Świadectwem tego jest ofiara Bożego Syna. Przelana Krew Jezusa ukazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Ma moc prostowania ludzkich, powikłanych ścieżek życia.

 • II stopień - W drodze z Jezusem
  Doświadczenie miłości Boga nie uwalnia człowieka automatycznie od podejmowania trudu codziennego wysiłku, aby być wiernym na drodze prowadzącej do Boga. Człowiek nie jest na tej drodze sam. Idzie z Jezusem. Jezus poucza, uzdrawia i cierpliwie wyjaśnia, jak iść do Ojca.

 • III stopień - Przez krzyż i mękę
  Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość Boga do człowieka najpełniej ukazuje cierpienie i męka Syna Bożego. Jego celem jest zbawienie człowieka. Także nasze cierpienie ma sens. Podejmując je z ufnością i wiarą, stajemy się współpracownikami Jezusa w zbawianiu świata.

  Prowadzi: prowadzi ekipa Centrum Duchowości

Komunikacja w rodzinie - sesja

 • 16 - 18 września 2011
  Wykłady z elementami warsztatowymi (interaktywnymi).
  Nie ma dobrych relacji międzyludzkich bez dobrej komunikacji. Kiedy doświadczenia domu rodzinnego nie przekazały nam pozytywnego wzorca komunikacji, nie nauczyły sztuki dialogu - często jako dorośli musimy zadbać, aby nauczyć się lub udoskonalić swoje umiejętności porozumiewania się z innymi. W czasie sesji rozważymy również na jakich zasadach oprzeć dialog małżeński oraz jak przekazać dzieciom dobre wzory komunikacji.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny

Wsłuchując się w Słowo Boga, czyli o modlitwie Słowem Bożym - sesja

 • 14 - 16 października 2011
  Bóg przychodzi do człowieka i podejmuje z nim dialog poprzez swoje Słowo, które zostawił w Piśmie Świętym. Wielu ludzi nie podejmuje tego dialogu, bo Słowo Boga jest dla nich niezrozumiałe. Jak odczytywać Słowo Boga, aby ono mogło trafić do serca? Jak przyjąć moc Słowa, które ma możliwość zmienić pogmatwane życie? Jak słuchać Słowa, aby ono uzdrawiało naszą duszę i ciało? W tej sesji będziemy pochylać się nad tekstami Pisma Świętego i modlić Słowem Bożym.

  Prowadząca: s. Wiesława Przybyło ASC - teolog duchowości

Przeżywanie żałoby po stracie bliskiej osoby- sesja

 • 11 - 13 listopada 2011
  Konferencje i rozważania
  Doświadczenie straty bliskiej osoby: dziecka (również w okresie prenatalnym), współmałżonka, rodziców nie jest łatwe. Źle przeżyty żal po stracie, niekończąca się żałoba, związane z tymi przeżyciami poczucie winy, brak pożegnania często nie pozwalają żyć pełnią życia. Podczas sesji w czasie konferencji i osobistych rozważań wejdziemy w proces dobrego przeżycia żałoby. Sesja skierowana jest do osób pomagających i szukających pomocy po stracie bliskiej osoby.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny
Informacje dodatkowe

W czasie rekolekcji i sesji jest codzienna Eucharystia, konferencje, wprowadzenia do rozmyślania Słowa Bożego, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem. Każdy może skorzystać z sakramentu spowiedzi św. i indywidualnej rozmowy z prowadzącymi sesję lub rekolekcje.
Uczestników sesji i rekolekcji obowiązuje milczenie, pomaga ono skoncentrować się bardziej na spotkaniu z Bogiem i z samym sobą.

Dojazd do Centrum Duchowości: Bolesławiec znajduje się 120 km od Wrocławia, 40 km od Legnicy, w kierunku Zgorzelca. Dom mieści się przy głównej ulicy wylotowej na Zgorzelec. Z Dworca PKP można dojechać autobusem komunikacji miejskiej lub przejść pieszo (20min). Dom Sióstr znajduje się naprzeciwko supermarketu Carrefour.

Zgłoszenia na sesje i rekolekcje można znaleźć na stronie internetowej. Można je wysłać pocztą lub mailem - e-mail: centrum@adoratorki.pl; www.adoratorki.pl. Do zgłoszenia wysyłanego listem prosimy dołączyć kopertę z naklejonym znaczkiem, zaadresowaną do siebie. Można się też zgłosić telefonicznie.

Sesje i rekolekcje zaczynają się o godz.17.00 w dniu rozpoczęcia, kończą o godz. 13.00 w dniu zakończenia.

Nauczycielom i wychowawcom wydajemy zaświadczenia uczestnictwa w sesjach, konferencjach, wykładach, warsztatach, na mocy porozumienia CD im. św. Marii De Mattias z Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym.Centrum Duchowości
im. św. Marii De Mattias
Adoratorki Krwi Chrystusa
ul. Zgorzelecka 27
59 - 700 BOLESŁAWIEC
Tel. 75-7322425; kom. 728-955-657