Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Program 2012

Misterium Paschalne

Sesja weekendowa dla animatorów SKC i zainteresowanych duchowością Krwi Chrystusa
 • 10 - 12 lutego 2012

  Prowadzący: ks. Wojciech Czernatowicz CPPS

Życie w prawdzie w relacjach rodzinnych, wspólnotowych i społecznych

Sesja z modlitwą o uzdrowienie drzewa rodzinnego czyli podjęcie modlitwy o uwolnienie z problemów zakorzenionych w historiach międzypokoleniowych
 • 23 - 25 marca 2012
  Odkrywanie prawdy o historii swojego życia i losów swojej rodziny jest bardzo ważnym elementem budującym naszą dojrzałość. Umiejętność rozmawiania w prawdzie, bez manipulacji i oskarżeń o trudnych, a nawet bolesnych sytuacjach otwiera nas i daje szansę na budowanie zdrowych relacji międzyludzkich. Sekrety, nie ujawnianie prawdy, zmowa milczenia wpływają destrukcyjnie na rodzinę czy wspólnotę. W trakcie sesji poruszony zostanie temat odwagi i determinacji, ale i delikatności oraz dyskrecji w podejmowaniu dialogu opartego na prawdzie.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny

Rozmawiając z Bogiem czyli o drodze modlitwy - sesja

 • 11 - 13 maja 2012
  Człowiek chce rozmawiać z Bogiem, pragnie nawiązać z Nim kontakt i zbliżyć się do Niego. Modlitwa jest wzniesieniem serca ku Bogu, przyjacielską rozmową z Tym, o którym wiemy, że nas kocha. Co robić, aby ten nieustanny dialog się pogłębiał? Jak rozwijać swoją modlitwę, by nie stanowiła bezmyślnego powtarzania wyuczonych formułek? Ta sesja poświęcona modlitwie pomoże odpowiedzieć na te pytania.

  Prowadząca: s. Wiesława Przybyło ASC , teolog duchowości

Rekolekcje zamknięte - dla świeckich

  16 - 20 lipca 2012

 • I stopień - Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa
  Bóg powołuje człowieka do życia, ponieważ go kocha miłością odwieczną. Lecz człowiek niejednokrotnie wybiera drogę, którą ucieka od Boga. Miłość Boga jest nieskończona. Nawet, jak człowiek opuści Boga, Bóg nigdy nie opuści człowieka. Świadectwem tego jest ofiara Bożego Syna. Przelana Krew Jezusa ukazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Ma moc prostowania ludzkich, powikłanych ścieżek życia.

 • II stopień - W drodze z Jezusem
  Doświadczenie miłości Boga nie uwalnia człowieka automatycznie od podejmowania trudu codziennego wysiłku, aby być wiernym na drodze prowadzącej do Boga. Człowiek nie jest na tej drodze sam. Idzie z Jezusem. Jezus poucza, uzdrawia i cierpliwie wyjaśnia, jak iść do Ojca.

 • III stopień - Przez krzyż i mękę
  Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość Boga do człowieka najpełniej ukazana jest przez mękę i śmierć krzyżową Syna Bożego. Jego celem jest zbawienie człowieka. Także nasze cierpienie ma sens. Podejmując je z ufnością i wiarą, stajemy się współpracownikami Jezusa w zbawianiu świata.

 • IV stopień - Spotkanie ze Zmartwychwstałym
  Po męce i śmierci Jezusa, które kontemplowaliśmy na trzecim stopniu rekolekcji, stajemy w obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Spotkanie to uświadamia nam, że naszym przeznaczeniem jest radość bycia ze Zmartwychwstałym na zawsze w Niebie. Prawda ta pozwala nam z niezachwianą nadzieją i pokojem serca przeżywać szczególnie to co w naszym życiu jest trudne, bolesne, niezrozumiałe.

  Prowadzi: ekipa Centrum Duchowości

Rekolekcje lectio divina dla kapłanów

 • 23 - 31 lipca 2012
  I etap - Ewangelia wg św. Marka.

  Prowadzący: ks. dr Adam Łuźniak

Sztuka rozwiązywania konfliktów w relacjach rodzinnych,wspólnotowych i społecznych - sesja

 • 21 - 23 września 2012
  W każdej społeczności małej czy dużej pojawiają się konflikty, różnice zdań, sprawy wymagające negocjacji, wypracowania kompromisu. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować z życia rodzinnego, wspólnotowego czy społecznego pojawiających się, chociażby od czasu do czasu, konfliktów. I też nie rzecz w tym żeby ich nie było, ale ważne jest zdobycie wiedzy i umiejętności, jak konstruktywnie sobie z nimi radzić i jak owocnie rozwiązywać konflikty w różnych relacjach i sytuacjach.
  • Czym jest dla nas, a czym może być konflikt.
  • Anatomia i dynamika konfliktu.
  • Sytuacje życiowe, rodzinne, międzyludzkie będące najczęściej przyczyną konfliktów.
  • Rola nazywania i wyrażania uczuć oraz potrzeb (oczekiwań) w sytuacji konfliktowej.
  • Przemoc i agresja w konflikcie, jak ją rozpoznawać i skutecznie z niej rezygnować.
  • Werbalizacja oczekiwań względem rozwiązania konfliktu - przygotowanie do negocjacji.
  • Kompromis, przebaczenie, pojednanie czyli sposoby zakończenia konfliktu .

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny

Kryzys szansą odnalezienia nowego sensu życia - sesja

 • 26 - 28 października 2012
  Nie są nam obce różne trudne sytuacje i wydarzenia w naszym życiu, w których doświadczamy cierpienia, odrzucenia, zranienia, czy rozczarowania, w skutek których możemy popadać w różnego rodzaju kryzysy, aż po utratę sensu swojego życia. Są to doświadczenia bolesne, ale jednocześnie odzierają nas ze złudzeń i iluzji, które tworzymy na temat siebie samych, innych ludzi i Pana Boga. Są też szansą do szukania lub pogłębienia sensu naszego życia.
  W czasie sesji, która będzie miała charakter warsztatowo - modlitewny, będziemy szukać odpowiedzi na pytania:
  Jaki jest sens życia ? Jak wyjść z kryzysu mocniejszym i dojrzalszym ? Co mogę uczynić, aby moje życie było bardziej sensowne i szczęśliwe ?
  Sesja jest dla wszystkich otwartych na zmiany w swoim życiu

  Prowadząca: s. Lucja Lis ASC - psycholog, terapeuta

Jak zgodzić się na własne życie.

Życie po stratach (udanego dzieciństwa, bliskich).
Życie ku wolności od zależności (od osób i rzeczy)
 • 16 - 18 Listopada 2012
  Pogodzenie się z własną historią życia, opłakanie strat, przeżycie żałoby i uwolnienie od rożnych uzależnień czy niezdrowych więzi to droga do równowagi emocjonalnej.
  W czasie sesji zostanie podjęta refleksja, jak oswoić przeszłość, aby umieć się cieszyć każdym dniem i z nadzieją patrzeć w przyszłość.
  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny
Informacje dodatkowe

W czasie rekolekcji i sesji jest codzienna Eucharystia, konferencje, wprowadzenia do rozmyślania Słowa Bożego, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem. Każdy może skorzystać z sakramentu spowiedzi św. i indywidualnej rozmowy z prowadzącymi sesję lub rekolekcje.
Uczestników sesji i rekolekcji obowiązuje milczenie, pomaga ono skoncentrować się bardziej na spotkaniu z Bogiem i z samym sobą.

Dojazd do Centrum Duchowości: Bolesławiec znajduje się 120 km od Wrocławia, 40 km od Legnicy, w kierunku Zgorzelca. Dom mieści się przy głównej ulicy wylotowej na Zgorzelec, naprzeciwko supermarketu Carrefour. Z Dworca PKP można dojechać autobusem komunikacji miejskiej lub przejść pieszo (20 min).

Formularz zgłoszeniowy na sesje i rekolekcje można znaleźć na stronie internetowej: www.adoratorki.pl. Zgłoszenie można również wysłać pocztą, mailem: centrum@adoratorki.pl lub zgłosić się telefonicznie: kom. 505 581 491.

Sesje i rekolekcje zaczynają się o godz.17.00 w dniu rozpoczęcia, kończą o godz. 13.00 w dniu zakończenia.

Nauczycielom i wychowawcom wydajemy zaświadczenia uczestnictwa w sesjach, konferencjach, wykładach, warsztatach, na mocy porozumienia CD im. św. Marii De Mattias z Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym.

Centrum Duchowości
im. św. Marii De Mattias
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
ul. Zgorzelecka 27
59 - 700 BOLESŁAWIEC
Tel. 75-7322425; kom. 505 581 491