Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Program 2013

Powrót do domu

czyli jak odkryć własną tożsamość? - spotkanie warsztatowo-modlitewne
 • 18 - 20 stycznia 2013
 • 19 - 21 kwietnia 2013
 • 21 - 23 czerwca 2013
 • 25 - 27 października 2013
 • 15 - 17 listopada 2013
 • 13 - 15 grudnia 2013

  Cykl tematycznie powiązanych ze sobą spotkań dla kobiet, z możliwością indywidualnej rozmowy o charakterze psychologiczno-duchowym z prowadzącą spotkanie.

  Prowadząca: s. Lucja Lis - psycholog-terapeuta

Dar życia, dar cierpienia, dar nadziei i dar przebaczenia

sesja rekolekcyjna
 • 8 - 10 marca 2013

  Rekolekcje ze św. Józefiną Bakhitą. Przykład świętej naszych czasów może nam w jakiejś mierze dopomóc w zrozumieniu tego, co oznacza po raz pierwszy rzeczywiście spotkać Boga i przyjąć życie z Jego rąk jako dar dany i zadany w każdym miejscu, czasie i okolicznościach.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno - pedagogiczny

Jak i dlaczego wierzę?

sesja rekolekcyjna
 • 7 - 9 czerwca 2013

  Często przeżywamy zmagania ze swoją wiarą lub wątpliwości w wierze, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Z jednej strony czujemy się ludźmi wierzącymi, a z drugiej nie potrafimy dać odpowiedzi tym, którzy przychodzą do nas z pytaniami o wiarę. W Roku Wiary warto podjąć głębszą refleksję nad swoją wiarą i zobaczyć jak ją przeżywam, jaki ona wpływa na moje życie i codzienne wybory

  Prowadząca: s. Wiesława Przybyło ASC - teolog duchowości

Rekolekcje zamknięte - dla świeckich

  15 - 19 lipca 2013

 • I stopień - Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa
  Bóg powołuje człowieka do życia, ponieważ go kocha miłością odwieczną. Lecz człowiek niejednokrotnie wybiera drogę, którą ucieka od Boga. Miłość Boga jest nieskończona. Nawet, jak człowiek opuści Boga, Bóg nigdy nie opuści człowieka. Świadectwem tego jest ofiara Bożego Syna. Przelana Krew Jezusa ukazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Ma moc prostowania ludzkich, powikłanych ścieżek życia.

 • II stopień - W drodze z Jezusem
  Doświadczenie miłości Boga nie uwalnia człowieka automatycznie od podejmowania trudu codziennego wysiłku, aby być wiernym na drodze prowadzącej do Boga. Człowiek nie jest na tej drodze sam. Idzie z Jezusem. Jezus poucza, uzdrawia i cierpliwie wyjaśnia, jak iść do Ojca.

 • III stopień - Przez krzyż i mękę
  Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Miłość Boga do człowieka najpełniej ukazana jest przez mękę i śmierć krzyżową Syna Bożego. Jego celem jest zbawienie człowieka. Także nasze cierpienie ma sens. Podejmując je z ufnością i wiarą, stajemy się współpracownikami Jezusa w zbawianiu świata.

 • IV stopień - Spotkanie ze Zmartwychwstałym
  Po męce i śmierci Jezusa, które kontemplowaliśmy na trzecim stopniu rekolekcji, stajemy w obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Spotkanie to uświadamia nam, że naszym przeznaczeniem jest radość bycia ze Zmartwychwstałym na zawsze w Niebie. Prawda ta pozwala nam z niezachwianą nadzieją i pokojem serca przeżywać szczególnie to co w naszym życiu jest trudne, bolesne, niezrozumiałe.

  Prowadzi: ekipa Centrum Duchowości

Rekolekcje lectio divina dla kapłanów

 • 18 - 26 sierpnia 2013
  I etap - Ewangelia wg św. Marka
  II etap - Ewangelia wg św. Mateusza

  Prowadzący: ks. dr Adam Łuźniak

Jak radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi?

sesja rekolekcyjna
 • 20 - 22 września 2013

  Kryzys w rodzinie, kryzys małżeński, kryzys wiary. Przejście przez kryzys jest "próbą ogniową", wobec naszych przekonań, sił - możemy zostać poparzeni z niegojącymi się ranami, a możemy zostać umocnieni i może dobrze zabliźnić się to co zostało dotknięte ogniem krzywdy.

  Prowadząca: p. Elżbieta Łozińska - doradca psychologiczno-pedagogiczny.

Wiara rodzi się ze słuchania

sesja rekolekcyjna
 • 11 - 13 października 2013

  Dlaczego tak wielu ludzi porzuca wiarę? Dlaczego po przyjęciu sakramentów chrztu, Eucharystii, bierzmowania porzucają to, co wcześniej wyznawali słowami? Może słuchają, a nie słyszą. Na tej sesji pragniemy podjąć temat słuchania Słowa Bożego, które karmi i umacnia naszą wiarę.

  Prowadząca: s. Wiesława Przybyło ASC - teolog duchowości

Informacje dodatkowe

W czasie rekolekcji i sesji jest codzienna Eucharystia, konferencje, wprowadzenia do rozmyślania Słowa Bożego, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem. Każdy może skorzystać z sakramentu spowiedzi św. i indywidualnej rozmowy z prowadzącymi sesję lub rekolekcje.
Uczestników sesji i rekolekcji obowiązuje milczenie, pomaga ono skoncentrować się bardziej na spotkaniu z Bogiem i z samym sobą.

Dojazd do Centrum Duchowości: Bolesławiec znajduje się 120 km od Wrocławia, 40 km od Legnicy, w kierunku Zgorzelca. Dom mieści się przy głównej ulicy wylotowej na Zgorzelec, naprzeciwko supermarketu Carrefour. Z Dworca PKP można dojechać autobusem komunikacji miejskiej lub przejść pieszo (20min).

Zgłoszenie można wysłać przez Internet, na adres mailowy: centrum@adoratorki.pl, pocztą, lub zgłosić się telefonicznie: kom. 505 581 491.

Sesje i rekolekcje zaczynają się o godz.17.00 w dniu rozpoczęcia, kończą o godz. 13.00 w dniu zakończenia.
Spotkania dla kobiet - "Powrót do domu" rozpoczynają się o godz. 19.00 w piątek kończą w niedzielę o godz. 10.00.


Centrum Duchowości
im. św. Marii De Mattias
Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa
ul. Zgorzelecka 27
59 - 700 BOLESŁAWIEC
Tel. 75-7322425; kom. 505 581 491