Wydarzenia     Adresy wspólnot    

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem -
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

P I E Ś N I    O    Ś W I Ę T E J    M A R I I    D E    M A T T I A S

Święta Mario de Mattias

1. W maleńkiej wiosce Acuto,
Gdzie staną Boży nasz dom,
Głosiłaś mocą Chrystusa
Słowa mocne jak dzwon.


Ref. Święta Mario de Mattias
Apostołko Krwi Przenajświętszej
miłości wielkim płomieniem
rozpalaj każde serce.

2. Umiałaś ratować dusze
budzić uśpione sumienia
na ziemi sadziłaś kwiaty
naszego Zgromadzenia.


Ref. Święta Mario de Mattias
Apostołko Krwi Przenajświętszej
miłości wielkim płomieniem
rozpalaj każde serce.


3. Choć droga wiodła przez ciernie,
wytrwale dążyłaś na szczyt,
pokorna i zawsze wierna
na tobie nie zawiódł się nikt.

Ref. Święta Mario de Mattias
Apostołko Krwi Przenajświętszej
miłości wielkim płomieniem
rozpalaj każde serce.


Pieśń wspólnoty – HYMN

1. Z Tobą na wieki połączone
więzami Twojej Krwi Najświętszej,
Pragniemy służyć ci w pokorze
I wciąż odnawiać swoje serce.

Refren: Twoja zbawienna Krew
Jest naszą wielką siłą.
W niej się objawia ludziom
Twa nieskończona miłość.
Twoją zbawienną Krew
Wielbimy zawsze, wszędzie
Twej Krwi serdeczny ślad
Był z nami, jest i będzie.

2. Ty nas, jak kiedyś apostołów
posyłasz na misyjne drogi,
abyśmy chlebem Twego Słowa
karmiły głodnych i ubogich.

Refren: Twoja zbawienna Krew
Jest naszą wielką siłą.
W niej się objawia nam ludziom
Twa nieskończona miłość.
Twoją zbawienną Krew
Wielbimy zawsze, wszędzie
Twej Krwi serdeczny ślad
Był z nami, jest i będzie.

3. Prowadź nas, Boże, Twoją drogą
do tych, co jeszcze Cię nie znają.
Ucz nas pocieszać i pomagać
tym, co pod krzyżem upadają.

Refren: Twoja zbawienna Krew
Jest naszą wielką siłą.
W niej się objawia ludziom
Twa nieskończona miłość.
Twoją zbawienną Krew
Wielbimy zawsze, wszędzie
Twej Krwi serdeczny ślad
Był z nami, jest i będzie.


Krew Baranka

1. Kielich ofiarny Chrystusa
za grzechy świat wzniesiony,
spełniony do kropli ostatniej
niech będzie błogosławiony.

Ref. Drogocenna Baranka Krew
uczyniła cud,
ulitował się nad swym ludem
Miłosierny Bóg.

2. Po krańcach szerokiej ziemi
głosimy miłosierdzie Pana.
Niech zawsze będzie wielbiona
Krew Jego niepokalana.

Ref. Drogocenna Baranka Krew
uczyniła cud,
ulitował się nad swym ludem
Miłosierny Bóg.

3. Ta Krew oczyszcza i leczy,
uświęca ludzkie cierpienia.
To nasze najwyższe dobro
Zapłata naszego zbawienia.

Ref. Drogocenna Baranka Krew
uczyniła cud,
ulitował się nad swym ludem
Miłosierny Bóg.


ADORAMUS TE ....

1. W cichej modlitwie,
w mroku oddalenia,
w trudach pokuty,
w bólu cierpieniach

Refren: Adorujemy Twoją Krew
bez której nie ma przebaczenia,
Adorujemy Twoją Krew
co nam otwiera nieba bramy.
Adorujemy Twoją Krew
Która jest zdrojem miłosierdzia
Adorujemy Twoją Krew
co leczy i uświęca rany.

2. W duchu tęsknoty,
w lęku samotności,
w trwodze niepokoju
w ofiarnej miłości.

Refren.......


TWOJA KREW

1. Na krzyżu bolesnym drzewie
Krew Swoją, Panie, przelałeś
by życie na wieki w niebie
stało się naszym udziałem.

Refren: Twoja Krew,
Miłości źródło niesie pokój moim łzom
Twojej Krwi
bezcenne krople obmywają duszę mą. Twoja Krew
Największej chwały i największej godna czci,
Za nią dziś
Wielbimy Ciebie i składamy dzięki Ci.

2. Dzisiaj na świata ołtarzach,
Za nasze przewinienia
Golgoty ofiarę ponawiasz
Gdy w Krew Swoją wino przemieniasz.

Refren: Twoja Krew,
Miłości źródło niesie pokój moim łzom
Twojej Krwi
Bezcenne krople obmywają duszę mą. Twoja Krew
Największej chwały i największej godna czci,
Za nią dziś
Wielbimy Ciebie i składamy dzięki Ci.

3. Krwi Twojej święte przymierze
za zawsze nas z Bogiem jednoczy
Ono jest łaski probierzem
i zbawczej dla świata mocy.

Refren: Twoja Krew,
Miłości źródło niesie pokój moim łzom
Twojej Krwi
Bezcenne krople obmywają duszę mą. Twoja Krew
Największej chwały i największej godna czci,
Za nią dziś
Wielbimy Ciebie i składamy dzięki Ci.