Wydarzenia     Adresy wspólnot    

Centrum Duchowości
im. św. Marii De Mattias
Bolesławiec
Program na rok 2009

Sesje formacyjne - weekendowe

Na drodze życia duchowego
 • Odnaleźć swoją wartość
  9 - 11 stycznia 2009

  Często doświadczamy znieważania człowieka. Różne doświadczenia życiowe powodują, że wielu ludzi czuje się odartych z godności. Swoją wartość można odnaleźć dzięki wierze. Ta sesja ma za zadanie pomóc w odkrywaniu wielkości daru, które Bóg składa w każdym człowieku.

 • Modlitwa myślna - medytacja chrześcijańska
  22 - 24 maja 2009
  Ludzie szukają różnych dróg, aby spotkać Boga. Jedną z nich jest praktyka medytacji. Niektórzy szukając metod medytacji, kierują się ku innym religiom zapominając, że Tradycja Kościoła ma do zaofiarowania ogromne bogactwo metod modlitwy myślnej. Podczas sesji zostaną podjęte tematy, które pomogą w uczeniu się medytacji chrześcijańskiej.

 • Jak szukać i żyć wolą Bożą w codzienności
  20 - 22 listopada 2009
  Coraz trudniej przychodzi podejmowanie decyzji. Wiele osób boryka się z codziennymi wyborami. Jak rozeznawać pośród codzienności, która wydaje się nieraz bardzo daleka od Boga? Celem sesji jest pomoc w rozeznawaniu tego, co Bóg pragnie czynić w łączności z człowiekiem.

  Prowadzi s. Wiesława Przybyło ASC
Na drodze formacji ludzkiej
 • Uzdrowienie relacji
  20 - 22 marca 2009

  Konflikty są rzeczywistością, o którą się ocieramy wielokrotnie. Różnice, zamiast być bogactwem, prowadzą do nieporozumień. Jak żyć budując właściwe relacje w rodzinie, wspólnocie, miejscu pracy? Jak wyrażać swoje emocje, aby nie ranić tym innych?
  Prowadzi p. dr Wiesława Stefan - psycholog i psychoterapeuta zaangażowana w poradnictwie i terapii rodziny

 • Kobieta i jej zadanie według natury i łaski
  11 - 13 września 2009
  Sesja przeznaczona jest dla kobiet. Jej celem jest pomoc kobietom w zrozumieniu darów, które posiadają. Dzięki temu mogą one zyskać większą świadomość swojej godności, co pomoże im przeżywać w pełni i z radością swoje powołanie oraz odgrywać w życiu właściwą rolę, bez pretensji o zajmowanie miejsca, które w przynależy do mężczyzny. Prowadzi s. Elżbieta Kurnatowska ASC
Szkolenie dla animatorów

Stowarzyszenia Krwi Chrystusa
 • 18 - 20 kwietnia 2009
  Prowadzi: s. Małgorzata Augustyn ASC, s. Elżbieta Mróz ASC
Rekolekcje zamknięte

Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa
 • 6 - 10 lipca 2009
  Wyzwolenie jest darem Boga, który uwolnił ludzi z niewoli grzechu przez Krew swego Syna. Dar ten jest dynamiczną siłą, która wpływa na życie osób i jest zdolna je przemienić.
  Wejście w siebie i poznanie wielkości darów otrzymanych od Boga wymaga pozostawienia zwyczajnych zajęć, by oddać się modlitwie. Rekolekcje są czasem odejścia na pustynię, wejścia w atmosferę milczenia, by Bóg mógł przemówić i obdarzyć swoją łaską.
  Prowadzi: ekipa Centrum Duchowości
Relacja:
W dniach 6-10 lipca W Centrum Duchowości Krwi Chrystusa w Bolesławcu odbyły się rekolekcje "Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa"
Uczestnikami rekolekcji były osoby świeckie w rożnym wieku - nie tylko nie tylko członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
Ćwiczenia rekolekcyjne odbywały się w atmosferze milczenia, a każdego rekolektanta wspierała osoba towarzysząca (siostra zakonna lub ojciec rekolekcjonista).


Rozważanie tematu rekolekcji "Wyzwalająca moc Krwi Chrystusa" było wejściem, w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, w głąb samego siebie. Rekolektanci na modlitwie i medytacji doświadczali, osobistego zanurzenia w uzdrawiającej i wyzwalającej mocy Krwi Chrystusa.
Rekolekcje "w milczeniu", były dla rekolektantów drogą pogłębionego życia duchowego, ponieważ dawały możliwość otwierania się na Boga z dala od zgiełku codzienności. Odprawiane z otwartością i hojnością i zaangażowaniem były szkołą pogłębionego życia wewnętrznego w tajemnicy Krwi Chrystusa, która prowadzi do większego zaangażowania się w służbie Bożej w świecie.
Rekolekcje prowadziła s. Wiesława Przybyło ASC, o. Tobiasz Fietko OFM, s. Elżbieta Kurnatowska ASCi s. Małgorzata Augustyn ASC.

Informacje dodatkowe

Początek rekolekcji i sesji o godz. 17.00, a zakończenie o godz. 13.00

Ekipa Centrum Duchowości:
o. Tobiasz Fiećko OFM, s. Małgorzata Augustyn ASC, s. Elżbieta Kurnatowska ASC, s. Elżbieta Mróz ASC, s. Wiesława Przybyło ASC

Podczas sesji i rekolekcji, oprócz konferencji jest czas na osobistą modlitwę i pozostanie w całkowitym milczeniu, aby głębiej otworzyć się na działanie Boga i przekazane treści. Jest codzienna Eucharystia, istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi św. i indywidualnych rozmów z kapłanem lub siostrą.

Dojazd do Centrum Duchowości:
Bolesławiec znajduje się 120 km od Wrocławia, 40 km od Legnicy, w kierunku Zgorzelca. Dom mieści się przy głównej ulicy wylotowej na Zgorzelec. Z Dworca PKP można dojechać autobusem komunikacji miejskiej lub przejść pieszo (20min). Idąc od Dworca PKP najlepiej kierować się w prawo ulicami: Chrobrego, Tamka, Bohaterów Getta, Wesoła i na dużym skrzyżowaniu za światłami na ulicę Zgorzelecką (kierunek na Zgorzelec). Obok tego skrzyżowania jest również dworzec PKS. Dom Sióstr znajduje się naprzeciwko supermarketu Carrefour.

Zgłoszenia na sesje i rekolekcje można znaleźć na stronie internetowej. Można je wysłać pocztą lub mailem. Do zgłoszenia wysyłanego listem prosimy dołączyć kopertę z naklejonym znaczkiem, zaadresowaną do siebie. Można się też zgłosić telefonicznie. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na sesję lub rekolekcje prosimy kierować na adres:
Centrum Duchowości
im. św. Marii De Mattias
Adoratorki Krwi Chrystusa
ul. Zgorzelecka 27
59 - 700 BOLESŁAWIEC
Tel. 075/7322425; kom. 600 076 256