Wydarzenia     Adresy wspólnot    
W S P Ó L N O T Y

P O L S K A

Dom prowincjalny

WROCŁAW
ul. Szymanowskiego 25
51-609 WROCŁAW
Sekretariat, tel. 71-348-52-18
e-mail: prowincjalna@adoratorki.pl
e-mail: sekretariat@adoratorki.pl


Adres domu formacyjnego

ul. Sejmowa 14
42-215 Częstochowa
tel. 887-978-491
Mistrzyni formacji początkowej: s. Wiesława Przybyło
e-mail: nowicjat@adoratorki.pl


Adresy pozostałych domów


Poznań
Warszawa
Grójec
Żagań
Bolesławiec
Wrocław
Częstochowa
Kościelisko
D O M Y    P R O W I N C J I    W R O C Ł A W    P O Z A    T E R E N E M    P O L S K IKloster Baumgärtle 4
87739 BREITENBRUNN

e-mail: baumgartle@adoratorki.pl

662153 Aczyńsk
Ul. Stroitieliej 31
Krasnojarskij kraj
Rosja
e-mail: asc.achinsk@gmail.com

211720 Dokszyce
Witebskaja obł.
ul. Puszkina 44
BELARUS
e-mail: dokszyce@adoratorki.pl