Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

BIAŁORUŚ

211720 Dokszyce
Witebskaja obł.
ul. Puszkina 44
BELARUS
e-mail: dokszyce@adoratorki.pl26 sierpnia 2009 - 10-lecie obecności Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa na Białorusi