Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

B O L E S Ł A W I E C

ul. Zgorzelecka 27
59-700 BOLESŁAWIEC
tel. dom 075-73-22-425, 505-581-497
tel. bursa 075-73-24-126
e-mail: boleslawiec@adoratorki.pl


Wspólnota w Bolesławcu


W Bolesławcu znajduje się pierwszy na polskiej ziemi, dom Adoratorek Krwi Chrystusa. W fasadzie tego domu jest wmurowana pamiątkowa tablica, napis po łacinie informuje, że był to szpital zbudowany w 1827 roku. A w historii Bolesławca zanotowano, że już w XII wieku istniejący szpital został przekazany przez zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z Wrocławia zakonowi Ducha Świętego. Szpital ten został wybudowany przy trasie pielgrzymkowej, która prowadziła z Jakubowa pod Głogowem, aż do grobu Świętego Jakuba w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.
Po otrzymaniu pisemnego zezwolenia od administratora archidiecezji wrocławskiej ks. inf. dra Karola Milika z dnia 9 sierpnia 1946 roku na osiedlenie się na terenie Bolesławca, siostry rozpoczęły starania u władz państwowych o przydzielenie im odpowiedniego domu na własność. Zarząd miejski w Bolesławcu przychylnie ustosunkował się do prośby sióstr i przydzielił im dwa domy. Pierwszy znajdował się we wsi Łaziska, a drugi w Bolesławcu przy ulicy Żymierskiego (obecna Zgorzeleckiej).
Dom przy ul. Zgorzeleckiej jako klasztor Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa istnieje od 2 sierpnia 1946r. Jako pierwszy dom zakonny Zgromadzenia ASC na ziemiach polskich, jest określany mianem domu macierzystego. Dom przy ul. Żymierskiego 23, był ogromnie zdewastowany przez wojska radzieckie. Aby w nim zamieszkać, należało przeprowadzić gruntowny remont. W tej ciężkiej pracy przyszła im z pomocą okoliczna ludność, która wraz z nimi przybyła z Jugosławii. Odpowiedzialność za wszystkie prace związane z remontem powierzono s. Annuncjacie Bolek, a po jej śmierci, s. Lidwinie Sikorze. W 1946 roku burmistrz miasta Jan Frańczak oddał w posiadanie Siostrom Adoratorkom Krwi Chrystusa na własność ogród warzywny położony przy ul. Żymierskiego oraz część parku.
Pod koniec maja 1947 roku siostry zamieszkały w tym domu, a jesienią urządziły w nim kaplicę i otworzyły przedszkole oraz internat dla dziewcząt. Uczyły gry na instrumentach, zajmowały się apostolstwem chorych, szyciem i haftowaniem szat oraz paramentów liturgicznych, wyrobem kołder a także organizowały rekolekcje dla dziewcząt. Idąc z przykładem Marii De Mattias, siostry Adoratorki od pierwszych chwil swojego pobytu na ziemi bolesławieckiej, odpowiedziały na potrzebę katechizacji dzieci i młodzieży.
W roku 1951 w Bolesławcu otwarto nowicjat Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi, a po otwarciu prowincji w roku 1965, dom macierzysty przy ul. Żymierskiego późniejsza Świerczewskiego (obecnie ul. Zgorzelecka) stał się jednocześnie domem prowincjalnym.
Duchowość Krwi Chrystusa wśród laikatu rozszerzała się na ziemi polskiej poprzez powstałe, w Bolesławcu w latach osiemdziesiątych XX wieku - Wspólnoty Krwi Chrystusa. W roku 1993, siostry zapoczątkowały dzieło Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Jest ono duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, a także księży i zakonników, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Krwi Chrystusa i żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu świętego. Stowarzyszeni chociaż nie należą do Zgromadzenia, to jednak uczestniczą w dziedzictwie duchowym Adoratorek i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności, zdrowie... na rzecz całego Kościoła.

Siostry pociągnięte przykładem swojej Założycielki, św. Marii De Mattias, pragną dać miejsce w swoim domu tym wszystkim, którzy szukają Boga. Domy zakładane przez świętą, zawsze były otarte na rekolekcje i dni skupienia dla świeckich. Dzisiaj Centrum Duchowości daje możliwość przeżycia rekolekcji grupowych, indywidualnych i dni skupienia. Od 2006 roku rozpoczęły się w nim regularne sesje tematyczne dotyczące życia duchowego.
Dom macierzysty sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu jest zawsze otwarty na różne grupy i działania duszpasterskie środowiska i diecezji legnickiej. Szczególnie zaś na potrzeby mieszkańców Bolesławca. Odbywały i odbywają się w nim :
 • Rekolekcje powołaniowe
 • Rekolekcje dla małżeństw
 • Rekolekcje dla kapłanów
 • Spotkania lekarzy
 • Spotkania Akcji Katolickiej
 • Spotkania Domowego Kościoła
 • Spotkania Odnowy w Duchu Świętych
 • Spotkania grupy wspierającej rodziny alkoholików
 • Spotkania katechetów
 • Spotkania ministrantów
 • Spotkania grup pielgrzymkowy
 • Spotkania opłatkowe dla rożnych grup i środowisk

Nieprzerwanie od roku 1947, siostry z udziałem mieszkańców Bolesławca i okolic, świętują uroczyście dnia 1 lipca odpust Krwi Chrystusa, w kaplicy zakonnej.
Od roku 2004 do chwili obecnej trwają w naszej kaplicy całodzienne adorację Najświętszego Sakramentu, która gromadzi siostry i mieszkańców
W krajobraz miasta Bolesławca, na trwałe wpisały się siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które z chwila powrotu katechezy do szkoły katechizowały niemal we wszystkich parafiach miasta, ucząc w szkołach i przedszkolach.
Siostry pełniły także posługę zakrystianki w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie pracują do chwili obecnej oraz zakrystianki i organistki w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W ostatnich latach siostry zorganizowały festyny:
 • dla mieszkańców Bolesławca: z okazji Dnia Matki
 • charytatywny w celu pozyskania środków na Syberię

Dzisiaj siostry włączają się także w działalność świetlicy Caritas przy parafii Wniebowzięcia NMP, organizując z udziałem dzieci przedstawienia Bożonarodzeniowe i okolicznościowe inscenizacje.
Angażują się w organizację i przebieg spotkania Bożonarodzeniowego dla osób niepełnosprawnych organizowanego na terenie miasta.

W pracy pedagogicznej zgromadzenie kieruje się chrześcijańskim obrazem człowieka, prawami młodzieży i własną - prawie 180-letnią - tradycją pedagogiczną. Urzeczywistniła się ona w powstałej 1 września 2001 roku Niepublicznej Bursie imienia św. Marii De Mattias.
Działalność apostolska adoratorek Krwi Chrystusa, w środowisku bolesławieckim, nie ogranicza się tylko do pracy wychowawczej w Bursie. Obecnie jest realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przez katechezę.
W ten sposób ścieżka naznaczona niegdyś przez Marie De Mattias, stała się drogą dla polskich adoratorek, która przeprowadziła je przez dzieje historii z Jugosławii do Bolesławca by i tu aktualne stało się przesłanie świętej Marii De Mattias skierowane do wszystkich chrześcijan, ukazujące podstawowe zadanie, jakim jest mieć wzrok utkwiony w Chrystusie w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej Krwi: Oddał ją wszystką - oddał za wszystkich.

Bursa w Bolesławcu