Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

B O L E S Ł A W I E C

ul. Zgorzelecka 27
59-700 BOLESŁAWIEC
tel. dom 075-73-22-425, 505-581-497
tel. bursa 075-73-24-126
e-mail: boleslawiec@adoratorki.pl


Wspólnota w Bolesławcu


W Bolesławcu znajduje się pierwszy na polskiej ziemi, dom Adoratorek Krwi Chrystusa. W fasadzie tego domu jest wmurowana pamiątkowa tablica, napis po łacinie informuje, że był to szpital zbudowany w 1827 roku. A w historii Bolesławca zanotowano, że już w XII wieku istniejący szpital został przekazany przez zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z Wrocławia zakonowi Ducha Świętego. Szpital ten został wybudowany przy trasie pielgrzymkowej, która prowadziła z Jakubowa pod Głogowem, aż do grobu Świętego Jakuba w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.
Po otrzymaniu pisemnego zezwolenia od administratora archidiecezji wrocławskiej ks. inf. dra Karola Milika z dnia 9 sierpnia 1946 roku na osiedlenie się na terenie Bolesławca, siostry rozpoczęły starania u władz państwowych o przydzielenie im odpowiedniego domu na własność. Zarząd miejski w Bolesławcu przychylnie ustosunkował się do prośby sióstr i przydzielił im dwa domy. Pierwszy znajdował się we wsi Łaziska, a drugi w Bolesławcu przy ulicy Żymierskiego (obecna Zgorzeleckiej).
Dom przy ul. Zgorzeleckiej jako klasztor Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa istnieje od 2 sierpnia 1946r. Jako pierwszy dom zakonny Zgromadzenia ASC na ziemiach polskich, jest określany mianem domu macierzystego. Dom przy ul. Żymierskiego 23, był ogromnie zdewastowany przez wojska radzieckie. Aby w nim zamieszkać, należało przeprowadzić gruntowny remont. W tej ciężkiej pracy przyszła im z pomocą okoliczna ludność, która wraz z nimi przybyła z Jugosławii. Odpowiedzialność za wszystkie prace związane z remontem powierzono s. Annuncjacie Bolek, a po jej śmierci, s. Lidwinie Sikorze. W 1946 roku burmistrz miasta Jan Frańczak oddał w posiadanie Siostrom Adoratorkom Krwi Chrystusa na własność ogród warzywny położony przy ul. Żymierskiego oraz część parku.

Pod koniec maja 1947 roku siostry zamieszkały w tym domu, a jesienią urządziły w nim kaplicę i otworzyły przedszkole oraz internat dla dziewcząt. Uczyły gry na instrumentach, zajmowały się apostolstwem chorych, szyciem i haftowaniem szat oraz paramentów liturgicznych, wyrobem kołder a także organizowały rekolekcje dla dziewcząt. Idąc z przykładem Marii De Mattias, siostry Adoratorki od pierwszych chwil swojego pobytu na ziemi bolesławieckiej, odpowiedziały na potrzebę katechizacji dzieci i młodzieży.
W roku 1951 w Bolesławcu otwarto nowicjat Sióstr Adoratorek Przenajdroższej Krwi, a po otwarciu prowincji w roku 1965, dom macierzysty przy ul. Żymierskiego późniejsza Świerczewskiego (obecnie ul. Zgorzelecka) stał się jednocześnie domem prowincjalnym.
Duchowość Krwi Chrystusa wśród laikatu rozszerzała się na ziemi polskiej poprzez powstałe, w Bolesławcu w latach osiemdziesiątych XX wieku - Wspólnoty Krwi Chrystusa. W roku 1993, siostry zapoczątkowały dzieło Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Jest ono duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, a także księży i zakonników, którzy zobowiązują się pogłębiać duchowość Krwi Chrystusa i żyć wspólnym powołaniem do modlitwy i misji wynikającym z sakramentu chrztu świętego. Stowarzyszeni chociaż nie należą do Zgromadzenia, to jednak uczestniczą w dziedzictwie duchowym Adoratorek i wspólnie z nimi oddają swój czas, modlitwę, pracę, zdolności, zdrowie... na rzecz całego Kościoła.

Siostry pociągnięte przykładem swojej Założycielki, św. Marii De Mattias, pragną dać miejsce w swoim domu tym wszystkim, którzy szukają Boga. Domy zakładane przez świętą, zawsze były otarte na rekolekcje i dni skupienia dla świeckich. Dzisiaj Centrum Duchowości daje możliwość przeżycia rekolekcji grupowych, indywidualnych i dni skupienia. Od 2006 roku rozpoczęły się w nim regularne sesje tematyczne dotyczące życia duchowego.
Dom macierzysty sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu jest zawsze otwarty na różne grupy i działania duszpasterskie środowiska i diecezji legnickiej. Szczególnie zaś na potrzeby mieszkańców Bolesławca. Odbywały i odbywają się w nim :
 • Rekolekcje powołaniowe
 • Rekolekcje dla małżeństw
 • Rekolekcje dla kapłanów
 • Spotkania lekarzy
 • Spotkania Akcji Katolickiej
 • Spotkania Domowego Kościoła
 • Spotkania Odnowy w Duchu Świętych
 • Spotkania grupy wspierającej rodziny alkoholików
 • Spotkania katechetów
 • Spotkania ministrantów
 • Spotkania grup pielgrzymkowy
 • Spotkania opłatkowe dla rożnych grup i środowisk

Nieprzerwanie od roku 1947, siostry z udziałem mieszkańców Bolesławca i okolic, świętują uroczyście dnia 1 lipca odpust Krwi Chrystusa, w kaplicy zakonnej.
Od roku 2004 do chwili obecnej trwają w naszej kaplicy całodzienne adorację Najświętszego Sakramentu, która gromadzi siostry i mieszkańców
W krajobraz miasta Bolesławca, na trwałe wpisały się siostry Adoratorki Krwi Chrystusa, które z chwila powrotu katechezy do szkoły katechizowały niemal we wszystkich parafiach miasta, ucząc w szkołach i przedszkolach.
Siostry pełniły także posługę zakrystianki w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie pracują do chwili obecnej oraz zakrystianki i organistki w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W ostatnich latach siostry zorganizowały festyny:
 • dla mieszkańców Bolesławca: z okazji Dnia Matki
 • charytatywny w celu pozyskania środków na Syberię

Dzisiaj siostry włączają się także w działalność świetlicy Caritas przy parafii Wniebowzięcia NMP, organizując z udziałem dzieci przedstawienia Bożonarodzeniowe i okolicznościowe inscenizacje.
Angażują się w organizację i przebieg spotkania Bożonarodzeniowego dla osób niepełnosprawnych organizowanego na terenie miasta.

W pracy pedagogicznej zgromadzenie kieruje się chrześcijańskim obrazem człowieka, prawami młodzieży i własną - prawie 180-letnią - tradycją pedagogiczną. Urzeczywistniła się ona w powstałej 1 września 2001 roku Niepublicznej Bursie imienia św. Marii De Mattias.
Działalność apostolska adoratorek Krwi Chrystusa, w środowisku bolesławieckim, nie ogranicza się tylko do pracy wychowawczej w Bursie. Obecnie jest realizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przez katechezę.
W ten sposób ścieżka naznaczona niegdyś przez Marie De Mattias, stała się drogą dla polskich adoratorek, która przeprowadziła je przez dzieje historii z Jugosławii do Bolesławca by i tu aktualne stało się przesłanie świętej Marii De Mattias skierowane do wszystkich chrześcijan, ukazujące podstawowe zadanie, jakim jest mieć wzrok utkwiony w Chrystusie w każdej chwili życia, nie zapominając nigdy, że On odkupił nas za cenę swojej Krwi: Oddał ją wszystką - oddał za wszystkich.

Do wspólnoty należą:
 • s. Maria Grygiel - Ekonomka Prowincjalna
 • s. Irena Ancygier
 • s. Longina Galek
 • s. Eugenia Gąsiorowska
 • s. Miriam Jaskot
 • s. Marta Jurasik
 • s. Bogumiła Karaban
 • s. Magdalena Karaban
 • s. Jadwiga Kata
 • s. Marianna Konefał


 • s. Teresa Kulik
 • s. Anna Mikołajewicz
 • s. Ancilla Najdek
 • s. Ewa Piwońska
 • s. Małgorzata Przybyło
 • s. Adela Rostecka
 • s. Franciszka Stempak
 • s. Imelda Sygut
 • s. Beata Tarka
 • s. Barbara Złotyk
 • s. Elżbieta Żołędziewska

 • s. Krystiana Bedryjowska
s. Teresa Kulik s. Anna Mikołajewicz s. Ancilla Najdek s. Ewa Piwońska s. Małgorzata Przybyło s. Adela Rostecka s. Franciszka Stempak s. Imelda Sygut s. Beata Tarka s. Barbara Złotyk s. Elżbieta Żołędziewska s. Krystiana Bedryjowska
Bursa w Bolesławcu


S I O S T R Y


I N N E