Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

Kiedrzyn - dzielnica Częstochowy położona w północnej części miasta, cztery kilometry od Jasnej Góry, przy drogach na Łask i Działoszyn. Przyłączona została do miasta w latach 70. XX wieku.
W Częstochowie – Kiedrzynie, Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa zamieszkały dnia 14 września 1961 roku angażując się w katechizację i pracę przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Dom położony jest w parku. Jego usytuowanie sprzyja pogłębianiu życia duchowego.
W 1969 roku do Kiedrzyna został przeniesiony z Lwówka Śląskiego nowicjat. Od tamtej pory dom ten stał się miejscem formacji kandydatek, postulantek i nowicjuszek.
Siostry podejmują różne posługi i działania apostolskie: katechizują dzieci, posługują w zakrystii, a poprzez Stowarzyszenie Krwi Chrystusa pomagają osobom świeckim poznawać duchowość Krwi Chrystusa. W czasie ferii zimowych w tym domu organizowane rekolekcje dla dziewcząt. Od wielu lat, w czasie wakacji, są przyjmowani pielgrzymi zdążający na Jasną Górę.