Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

G R Ó J E C

ul. Worowska 1
05-600 GRÓJEC
tel. 048-66-41-704
e-mail: grojec@adoratorki.pl


Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa przybyły do Grójca w roku 2004, aby włączyć się w prowadzenie Parafialnego Domu Pomocy Społecznej. Pragnąc realizować dzieło miłosierdzia na wzór wielkiego rodaka ziemi grójeckiej – księdza Piotra Skargi – parafia p.w. św. Mikołaja podjęła przed kilkunastu laty inicjatywę budowy domu dla osób starszych. Dzięki ofiarności i pomocy sponsorów został wzniesiony budynek dla 40 osób. Siostry są odpowiedzialne za prowadzenie tego dzieła oraz pomagają w różnych pracach domowych. Ich najważniejszym apostolstwem jest niesienie nadziei, że wszyscy zostali odkupieni Krwią Chrystusa.


Wewnątrz Parafialnego Domu Pomocy Społecznej


Siostry


PersonelPensjonariusze