Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

N I E M C Y

Missionshaus Baumgärtle
Baumgärtle 4
D – 87739 Breitenbrunn
e-mail: baumgartle@adoratorki.plW 1995 r. trzy Adoratorki Krwi Chrystusa z polskiej prowincji przybyły do Baumgärtle (Niemcy), gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej, którym opiekują się Misjonarze Krwi Chrystusa. Baumgärtle jest miejscem pielgrzymkowym, przybywający tam pątnicy nie tylko tu się modlą, ale również korzystają z sakramentu pojednania i kierownictwa duchowego. Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa wspierają ojców Misjonarzy w ich apostolstwie poprzez prowadzenie domu, przyjmowanie pielgrzymów, a także rozmowy z osobami, które potrzebują wsparcia duchowego. Misjonarze Krwi Chrystusa prowadzą dni skupienia, rekolekcje, kręgi biblijne i w tych dziełach siostry wspierają ojców dzieląc się charyzmatem i doświadczeniem. Poprzez świadectwo życia i służbę siostry rozszerzają cześć Krwi Chrystusa, która ma moc oczyszczającą, uświęcającą i zbawczą. W ten sposób starają się dotrzeć do człowieka, który stał się obojętny na Boga i Jego miłość.