Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

W A R S Z A W A

ul. Wólczyńska 64
01-908 WARSZAWA
tel. 022-86-43-353
e-mail: warszawa@adoratorki.pl
Wspólnota Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa z Warszawy zamieszkuje na terenie parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie od roku 1984. Życie sióstr - ich praca, działalność i apostolstwo związane są ściśle z życiem i funkcjonowaniem parafii. W zakres wykonywanych przez siostry obowiązków wchodzi kancelaria, zakrystia i nauczanie religii w szkole (obecnie w liceum). Każda z sióstr wykonując powierzoną jej pracę jednocześnie stara się służyć Bogu i ludziom zgodnie z charyzmatem zgromadzenia.