Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

W Ł O C H Y

Dom Generalny
Via Maria De Mattias 10
00183 Roma
Italia
e-mail: kaczmareka@adoratorki.pl