Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

Ż A G A Ń

pl. Klasztorny 5/3
68-100 ŻAGAŃ
tel. 068-37-72-021
e-mail: zagan@adoratorki.pl
Wspólnota Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Żaganiu żyje i pracuje przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ścisły związek z parafią kształtuje rodzaj posługi sióstr. Siostry sprawują pieczę nad zakrystią, troszczą się o wystrój kościoła, nauczają religii w szkole podstawowej i średniej, włączają się w przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów: Pokuty, Eucharysti i Bierzmowania, prowadzą także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Nową inicjatywą podjętą przez Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa w Żaganiu jest Jadłodajnia im. Św. Marii De Mattias, służąca wsparciem najuboższym mieszkańcom miasta i, oraz świetlica socjalno-terapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Siostry Adoratorki aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła lokalnego biorąc udział w nabożeństwach i celebracjach, a także współtworząc ich oprawę liturgiczną.