Wydarzenia     Adresy wspólnot    
S I O S T R Y    A D O R A T O R K I    K R W I    C H R Y S T U S A

Z A K O P A N E

ul. Nędzy-Kubińca 126
34-511 KOŚCIELISKO
tel. 018-20-70-769
e-mail: koscielisko@adoratorki.pl
Wspólnota Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa mieszka na terenie parafii św. Kazimierza w Kościelisku. Do powstania parafii przyczynił się ks. Kazimierz Kaszelewski pierwszy proboszcz, który pracował w niej do 1918 r. W roku 1965, siostry Adoratorki przybyły do parafii i rozpoczęły pracę katechetyczną, którą konturują do dzisiaj poprzez nauczanie religii w kościeliskiej szkole podstawowej.


Obecnie siostry prowadzą dom rekolekcyjno-formacyjny, gdzie prowadzone są spotkania rekolekcyjne - szczególnie dla dziewcząt. Dom też jest otwarty dla tych, którzy indywidualnie pragną pogłębić osobistą relację z Jezusem.

Dom sióstr adoratorek w Kościelisku
Dom sióstr adoratorek w Kościelisku
Dom sióstr adoratorek w Kościelisku

W każdy czwartek do naszego domu przychodzą dzieci na spotkania z Biblią, na których rozważają Słowo Boże, modlą się w kaplicy, śpiewają pieśni i doświadczają naszego życia ASC.