Wydarzenia     Adresy wspólnot    
12 - 14 października i 19 - 21 października 2018 r. - spotkanie formacyjne

Siostry ze wspólnot naszej prowincji uczestniczyły w jesiennych dniach formacyjnych, które odbyły się w domu zakonnym w Bolesławcu w dwóch terminach: od 12 - 14 października i od 19 - 21 października 2018 r. Materiał formacyjny na ten czas przygotował i realizował Ojciec Profesor Wacław Chomik OFM. Ojciec podjął temat: "Bóg, który daje samego siebie". W centrum zamyśleń i refleksji była Eucharystia. Na kanwie słów z Ewangelii św. Jana "Bóg tak umiłował świat, ,że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął lecz życie wieczne miał" (J 3,17 ) Ojciec Wacław mówił o obdarowywaniu się Boga w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego.


Wygłosił konferencje, w których mocno wybrzmiały następujące tematy:
- Eucharystia jako obecność Boga
- Eucharystia źródło i szczyt Kościoła
- Eucharystia – miłość, która daje życie wieczne
- Eucharystia sakramentem wiary
- Eucharystia przeżyciem Ofiary Chrystusa
W Eucharystii zawarte jest całe dobro duchowe Kościoła, sam Jezus Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego Ciało daje życie ludziom. W Eucharystii dokonuje się dzieło naszego Odkupienia. Kościół żyje nieustannie odkupieńczą ofiarą i zbliża się do niej nie tylko przez wspomnienie wydarzeń zbawczych, ale także poprzez aktualne w nich uczestnictwo, ponieważ Ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej wspólnocie, która ją sprawuje przez gesty i słowa kapłana. Ilekroć sprawujemy w Kościele Eucharystię, wspominamy śmierć naszego Zbawiciela, wyznajemy jego zmartwychwstanie i oczekujemy Jego przyjścia. Eucharystia to zwieńczenie wszystkich sakramentów. Dzięki nim osiągamy doskonałą komunię z Bogiem Ojcem przez utożsamienie się z Jednorodzonym Synem, dzięki działaniu Ducha Świętego .Eucharystia pojęta jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako pokarm duchowy, jest czymś najcenniejszym, co Kościół posiada na drogach historii. Bowiem kiedy przyjmujemy komunię, zostajemy wcieleni w Chrystusa. Nasze życie zostaje przemienione i wywyższone przez Chrystusa. Eucharystia to wyjątkowy czas przebywania z Bogiem. Gdy adorujemy Go w Najświętszym Sakramencie, Jezus zbliża się do nas i wnika w nas. Cześć oddawana Najświętszemu Sakramentowi jest aktem dziękczynienia, jakie składamy Bogu Ojcu za to, że w swoim Synu nas nawiedził i odkupił. Jako Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa jesteśmy szczególnie zaproszone do regularnego nawiedzania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, by nieustannie trwać w przy Bogu, który pozostaje z nami aż do skończenia świata.


Podczas tych ważnych dni każda siostra miała zapewnioną odpowiednią ilość czasu na modlitwę indywidualną i rozważanie Słowa Bożego oraz refleksję nad Eucharystią. Każdego dnia wspólnie odmawiałyśmy Jutrznię i Nieszpory, a Msza Święta była przeżywana jako źródło i szczyt naszego życia duchowego i konsekrowanego. W ostatnim dniu Najświętsza Ofiara była sprawowana w intencji s. Barbary Złotyk z okazji 60-cio lecia ślubów zakonnych. Po homilii Siostra Jubilatka odnowiła profesję zakonną, a wszyscy zgromadzeni na Eucharystii zanosili w modlitwie do Boga Ojca wszystkie potrzeby i pragnienia Czcigodnej Siostry Jubilatki. Po Mszy Świętej można było ucałować relikwie św. Kaspra Del Bufalo, którego liturgiczne święto obchodzimy 21 października. Potem był czas na życzenia i jubileuszowy obiad. A potem każda siostra mogła wracać do swojej wspólnoty z odnowionym przesłaniem, że sensem miłości Bożej do nas jest zbawienie nasze. "Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął lecz życie wieczne miał" ( J 3,17 ).


Złączona w Adoracji i pragnieniu stałego życia z Bogiem
s. Bernadetta Pajdzik, asc