Wydarzenia     Adresy wspólnot    
I sesji XIV Kapituły Prowincjalnej

W dniach 3 - 6 stycznia 2014 roku w Bolesławcu odbyła się I sesja XIV Kapituły Prowincjalnej. Przez cztery lata będzie nam towarzyszył temat "Pogłębiać wierność konsekracji zakonnej, by budować nowy styl bycia uczniem Chrystusa jako ASC w Kościele i świecie". Odnosi się on do już realizowanego celu rocznego oraz treści zawartych w Aktach Kapituły Generalnej.


Praca I sesji kapituły dotyczyła sprawozdań z realizacji celu rocznego za 2012/2013, Listu Przełożonej Generalnej, jaki został skierowany do sióstr Prowincji Wrocław na zakończenie wizytacji kanonicznej, Deklaracji opracowanej podczas spotkania Poszerzonej Rady Generalnej w dniach 3 - 7 października 2013 roku w Bolesławcu. Kapitularki rozpatrzyły wnioski i propozycje, nadesłane do kapituły. Kapituła rozpoczęła się Mszą świętą, której każdego dnia przewodniczył ks. Wojciech Czernatowicz CPPS, Przełożony Prowincjalny Misjonarzy Krwi Chrystusa w Polsce.


Wygłosił też konferencję Pojednanie we Krwi Chrystusa. Każdego wieczoru siostry zawierzały Jezusowi sprawy Prowincji i Zgromadzenia podczas adoracji. O swojej modlitwie i bliskości zapewniła s. Mariamma Kunnackal Przełożona Generalna ASC kierując życzenia do uczestniczek kapituły. Powstałe Akta I sesji Kapituły Prowincjalnej są owocem obrad i odpowiedzią na wezwania skierowane do kapituły.