Wydarzenia     Adresy wspólnot    
12-14 stycznia 2018 - I sesja XV Kapituły Prowincjalnej

...Na Twoje Słowo..., podejmujemy proces przemiany naszego życia. Tak brzmiał temat I sesji XV Kapituły Prowincjalnej Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, która odbyła się w Bolesławcu w dniach 12 - 14 stycznia 2018 r. Temat kapituły nawiązywał do dokumentu, który jest głosem całego Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa, a są nim AKTA XXI Kapituły Generalnej. Na drodze, którą będziemy przemierzać przez kolejne 6 lat, koniecznym krokiem staje się pogłębienie refleksji nad Aktami odnosząc je do rzeczywistości życia naszych wspólnot i nas samych.


W prace podczas kapituły dotyczące opracowania programu na najbliższe lata wprowadzili nas: o. Zdzisław Szymczycha - sercanin oraz s. Bridget Pulickakunnel - radna generalna. Natomiast s. Ewa Kleps - przełożona prowincjalna przedstawiła aktualną rzeczywistość polskiej prowincji ASC. Po modlitwie i refleksji nad towarzyszącym nam Słowem Bożym Łk 5, 1 - 11, Aktami XXI Kapituły Generalnej, ukierunkowaniami zawartymi w dokumencie "Młode wino, nowe bukłaki" oraz syntezą z jesiennych spotkań formacyjnych i sugestiami dla nowego Zarządu Prowincjalnego z ostatniej kapituły prowincjalnej, siostry podjęły trud pracy związany z przygotowaniem programu przemiany naszego życia osobistego i wspólnotowego.


Każda z kapitularek miała przygotować odpowiedzi na następujące pytania:

  - Wskaż priorytety, które pomogą nam wejść na drogę przemiany naszego życia osobistego i wspólnotowego ( na podstawie Deklaracji - Akta KG 2017).
  - Jakie widzisz drogi ożywienia i rozwoju naszej misji?
  - Wskaż sposoby realizacji wskazanych wcześniej priorytetów dla przemiany życia osobistego i wspólnotowego.
  - Wskaż możliwe drogi dla ożywienia i rozwoju naszej misji.Owocem prac członkiń kapituły są wytyczne do tworzenia programów życia prowincji o następującej treści:
Zasłuchane w słowa Deklaracji "... Na Twoje Słowo..." zawartej w Aktach XXI Kapituły Generalnej, my Adoratorki Krwi Chrystusa Prowincji Wrocław zgromadzone na I sesji XV Kapituły Prowincjalnej podejmujemy proces przemiany w przestrzeni duchowości, wspólnoty i misji.
I Przestrzeń duchowości

  - Nieustanna formacja oparta na osobowym spotkaniu Jezusem Eucharystycznym.
  - Posłuszeństwo Słowu Bożemu i wiara w Jego moc.
  - Odnowa osobista i wspólnotowa przez ogień charyzmatu.
  - Pogłębiona katecheza o adoracji Najświętszego Sakramentu.

II Przestrzeń wspólnoty
Wspólnotowa adoracja Najświętszego Sakramentu - w miarę możliwości każdego dnia i w każdej wspólnocie (adoracja w milczeniu).
Troska każdej siostry o relacje siostrzane, jakość naszych rozmów, kulturę języka.

  - Dbałość o jakość życia osobistego i wspólnotowego.
  - Współodpowiedzialność za posługi apostolskie Adoratorek Krwi Chrystusa.

III Przestrzeń misji

  - Głoszenie mocy Krwi Chrystusa.
  Rozwijanie pasji i odwagi w naszej misji, aby być współczującą i pojednawczą obecnością wśród ubogich i żyjących na "peryferiach".
  - Osobista i wspólnotowa troska o nowe powołania zakonne.
  - Pogłębienie współpracy ze Stowarzyszeniem Krwi Chrystusa.

Ożywienie naszej duchowości i misji poprzez wsparcie modlitewne członków Stowarzyszenia Krwi Chrystusa ( objęcie opieką modlitewną każdej siostry - "Kropelka za ASC".


Kapituła ustaliła też temat celu rocznego pracy formacyjnej we wspólnotach na rok 2018/2019, który brzmi: "Relacja z Jezusem źródłem przemiany życia osobistego i wspólnotowego".

Niech Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Jezus błogosławi wszystkie nasze dobre postanowienia.
Pokładająca nadzieję w potędze Krzyża i zbawczej mocy Krwi Chrystusa
s. Bernadetta Pajdzik, ASC