Wydarzenia     Adresy wspólnot    
1 lipca - "Błogosławmy po tysiąckroć Przenajdroższą Krew Jezusa"

"Podziwiajmy drogi boskiej Opatrzności.. Błogosławmy po tysiąckroć Przenajdroższą Krew Jezusa. Widzisz, jak dobrze jest złożyć całą swoją nadzieję w Panu i widzieć, że nasze nadzieje nie będą zawiedzione"(Maria De Mattias, l.338).
Pomne na słowa wielkiej czcicielki Krwi Chrystusa św. Marii De Mattias, w dniu 1 lipca 2011 roku, Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa w Bolesławcu dziękowały Bogu za dar Jego nieskończonej miłości, jaką każdego dnia ofiarowuje w znaku Krwi swojego Syna. Ta Krew- cena naszego zbawienia przypomina o tym, że zostaliśmy ukochani miłością odwieczną, Bożą miłością, każdy bez wyjątku.
Doroczny odpust ku czci Krwi Chrystusa obchodzono w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa. Uroczystą Mszę św. sprawował ks. biskup Marek Mendyk z Legnicy, a homilię wygłosił ks. Mirosław Makowski. Podkreślił w niej ważność i jedność zbawczych wydarzeń związanych z przebitym Sercem Jezusa i Krwią, która z niego wypłynęła oraz omówił konsekwencje tych misteriów dla wyznawców Chrystusa, a szczególnie dla wszystkich czcicieli Ceny zbawienia.
Wraz z księdzem biskupem Eucharystię sprawowało 17 prezbiterów. W uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa z różnych miejscowości oraz przyjaciele zgromadzenia i poszczególnych sióstr (ok. 200 osób). Bezpośrednio po Mszy świętej została odmówiona Litania ku czci Krwi Chrystusa, po której oddano cześć relikwiom św. Marii De Mattias. Następnie wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym posiłku.
Uroczystość uświetnił występ młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca z Bolesławca. W godzinie miłosierdzia wszyscy udali się ponownie do kaplicy, aby uwielbić Krew Odkupiciela we wspólnej modlitwie koronki do Krwi Chrystusa. W modlitwie dziękczynnej proszono o dary i łaski potrzebne dla papieża Benedykta XVI oraz modlono się o świętość dla wszystkich prezbiterów.