Wydarzenia     Adresy wspólnot    
17 - 19 stycznia 2011 roku - "Liturgia miejscem zbawczego dialogu z Bogiem"

W dniach 17-19 stycznia 2011 roku w Centrum Duchowości im. św. Marii De Mattias w Bolesławcu odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr. Spotkanie poprowadził, pochodzący z Bolesławca, ks. dr Paweł Cembrowicz - ojciec duchowny w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, wykładowca liturgiki. Główny temat spotkania to "Liturgia miejscem zbawczego dialogu z Bogiem". Czas konferencji był czasem słuchania i zastanawiania się nad tym w jaki sposób rozumiem i przeżywam liturgię oraz obecność Jezusa Chrystusa w znakach sakramentalnych. Ksiądz Paweł odświeżył nam przepisy liturgiczne dotyczące przygotowania Mszy świętej, a także prowadzenia Liturgii Godzin. Odwoływał się w swoich wypowiedziach do nauczania Kościoła (Konstytucja o Liturgii, Kodeks Prawa Kanonicznego, Adhortacja apostolska Verbum Domini). Przypomniał, że każda Liturgia jest wypełnieniem Kapłańskiej funkcji Chrystusa i szczególnym momentem dotknięcia przez Pana. Wszystko To, co ja jako człowiek wykonuję podczas liturgii, STAJE SIĘ MOJĄ MODLITWĄ. Zostały siostrom przybliżone i omówione Owoce Komunii św.
Wieczorny czas był przeznaczony na wspólne oglądanie wartościowych filmów takich jak: Ojciec Pio, Wyspa. Spotkanie miało charakter praktyczny. Świadome przeżywanie codziennej liturgii, sprawowanie jej tak, jak pragnie tego kościół katolicki, daje pewność, ze kroczy się we właściwym kierunku, po drogach Bożych.Druga grupa sióstr ASC liturgiczną sesję formacyjną przeżywała w dniach 21 - 23 stycznia 2011 roku. Także i to spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i pełnej otwartości, by dokonać korekty, zmian w przygotowaniu i przeżywaniu Liturgii Godzin i Eucharystii .Trzecia grupa sióstr ASC liturgiczną sesję formacyjną przeżywała w dniach 11 - 13 lutego 2011 roku w Częstochowie.