Wydarzenia     Adresy wspólnot    
26 sierpnia 2019 r. - Dwadzieścia lat obecności Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa na Białorusi


W dniu 26 sierpnia 1999 roku dwie siostry adoratorki z Polski: s. Ewa Piwońska i s. Małgorzata Augustyn przekroczyły granicę, aby rozpocząć pracę w Dokszycach na Białorusi. Przyjechały na zaproszenie o. Jana F. z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i zamieszkały w niedużym pokoiku, w nowo budującym się klasztorze Ojców Kapucynów przy kościele. Siostry ASC podjęły różne apostolskie posługi: katechezę, prowadzenie rekolekcji dla dzieci i młodzieży, przygotowanie do sakramentów dorosłych i pracę w zakrystii. W 2001 roku rozpoczęły budowę domu, który miał służyć nie tylko jako mieszkanie dla sióstr, ale także jako ośrodek dla różnych apostolskich działań i formacji.


W dniu 14 września 2003 roku odbyło się uroczyste otwarcie domu przez ks. biskupa Władysława Blina – ordynariusza diecezji witebskiej. Od tego czasu w naszym domu odbywają się liczne spotkania, konferencje, rekolekcje dla dzieci i młodzieży, katechezy. Trochę później została otwarta świetlica.
W Dokszycach obecnie pracują trzy siostry: jedna z Polski, s. Małgorzata Augustyn i dwie z Białorusi: s. Hanna Dziatlik i s. Nadzieja Raczyckaja.
W dniu 25 sierpnia 2019 dziękowałyśmy za 20 lat obecności ASC na białoruskiej ziemi. Najważniejszym momentem była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Biskup Alieg Butkiewicz – ordynariusz diecezji witebskiej i wygłosił homilię. Podkreślił w niej wartość modlitwy do Krwi Chrystusa, mającej wielką moc, aby przemieniać, oczyszczać i zbawiać.
Wielką radością dla nas była obecność na tych uroczystościach s. Bridget Pulickakunnel ASC, Radnej Generalnej, s. Ewy Kleps ASC, Przełożonej Prowincjalnej i s. Bożeny Matomisz ASC, Sekretarki Prowincjalnej. W uroczystości udział wzięli także Ojcowie Kapucyni: Radny Generalny z Rzymu, Kustosz Białoruskiej Kustodii oraz Ojcowie z pobliskich wspólnot na Białorusi.


Mszę Świętą upiększył śpiew chóru dzieci i dorosłych. Przed błogosławieństwem s. Bridget podziękowała parafianom i ojcom kapucynom za współpracę i wsparcie. W jej wystąpieniu mocno wybrzmiała troska o nowe powołania, powiedziała, że wśród tu obecnych są osoby, których Bóg powołuje do szczególnej służby. Zaprosiła do modlitwy o powołania i uwrażliwiła rodziny, aby nie bały się ofiarować Bogu swoje dzieci.
Słowa wdzięczności wyraził także Radny Generalny Ojców kapucynów, który wówczas sprawował posługę przełożonego prowincjalnego i był u początków naszej posługi i współpracy. Podziękował za ofiarną pracę sióstr, za radość, z jaką siostry przyjechały, nie szukając wygód, ale pragnęły przede wszystkim służyć Bogu i bliźniemu.


Kolejnym punktem programu było teatralne przedstawienie o św. Marii De Mattias. Ukazujące jej powołanie, działalność i cuda, które dokonywały się w jej życiu. Sama Maria De Mattias była przedstawiona jako prorokini swojego czasu, kobieta Słowa. Przedstawienie wzbogacił taniec wykonany przez młodzież i dzieci z parafii.
Dla nas miłą niespodzianką były ciepłe i szczere słowa wdzięczności i kwiaty od parafian i młodzieży, która przygotowała prezentację o posłudze nas, ASC, na Białorusi i smaczny duży tort
Ten dzień był przepełniony radością i wdzięcznością, za wszystkie dary i łaski, którymi Bóg obdarzył nas w ciągu tych 20 lat oraz prośbą o dalsze błogosławieństwo i nowe powołania.
Poprzez obecność s. Bridget, która przyjechała z Rzymu i sióstr z Polski czułyśmy łączność z całym naszym Zgromadzeniem.
Pragniemy serdecznie podziękować s. Nadii Coppa ASC, Przełożonej Generalnej za pamięć i modlitwę oraz piękną ikonę Matki Bożej, którą ofiarowała dla naszej wspólnoty z tej okazji.


s. Nadzieja Raczyckaja ASC
s. Hanna Dziatlik ASC