Wydarzenia     Adresy wspólnot    
3 - 14 lutego 2020 - „Być ogniem... aby rozpalić iskry nadziei”


W dniach 3 - 14 lutego 2020 w Rzymie odbyła się Poszerzona Rada Generalna, w której uczestniczyły s. Ewa Kleps i s. Elżbieta Kurnatowska. Temat spotkania brzmiał: „Być ogniem…aby rozpalić iskry nadziei"
Jako Zgromadzenie jesteśmy zaproszone do słuchania głosu Boga, który zachęca nas do życia w ciągłej formacji, dając pierwszeństwo słuchaniu Słowa Bożego, zwracając uwagę na formację permamentną, aby każda Adoratorka mogła odkryć na nowo radość swojego powołania i misji. (List promulgacyjny, Akt KG 2017). Ta droga wskazana przez Kapitułę Generalną 2017 stała się apelem, który miałyśmy wspólnie określić wyznaczając małe kroki w celu wzmocnienia naszej tożsamości charyzmatycznej i rozpalenia nadziei w świecie.


4 lutego uczestniczyłyśmy w przyjęciu do Nowicjatu Zgromadzenia 7 postulantek: 4 z Indii, 2 z Chorwacji i 1 z Włoch. Razem ze wspólnotą Nowicjatu radośnie świętowałyśmy rozpoczęcie tego wezwania będącego nowością dla całego Zgromadzenia. Wieczorem w kościele Domu Generalnego Eucharystię sprawował kardynał Joao Braz de Aviz prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń.
Po kolacji przedstawiona została historia naszego Zgromadzenia przygotowana przez s. Angele di Spirito.
Następnego dnia rozpoczęłyśmy obrady. Każdy dzień miał ideę przewodnią pochodzącą z Akt KG’17. Na początku słuchałyśmy relacji z Prowincji i Fundacji, dzielenia się dzisiejszą rzeczywistością ASC w różnych miejscach świata. Towarzyszyło nam wezwanie z Akt KG’17„Razem dojrzewałyśmy do szerszej wizji, by iść naprzód jako jedno ciało”. Prezentacje przedstawił również obszernie Zarząd Generalny.
Mówiłyśmy o sytuacjach delikatnych i słabych punktach w naszym życiu pochylając się nad wezwaniem Akt KG i przypominając sobie, że przez całe nasze życie zobowiązujemy się do ciągłej i integralnej formacji do misji. Zwracałyśmy uwagę na wykorzystanie naszych darów w realizowaniu misji. Miałyśmy możliwość słuchania relacji innych osób. Ks. Luigi Maria Epicoco przedstawił temat „Krzyk Krwi Chrystusa w świecie i Kościele dzisiaj”, s. Anna Deodato zaproszona z innego zgromadzenia mówiła o Rozpoznawaniu i zapobieganiu nadużyciom władzy, sumienia i wykorzystywaniu seksualnemu. Tego samego dnia również s. Anna Maria Vissani, ASC mówiła o naszej tożsamości charyzmatycznej.
Doświadczyłyśmy szczególnego spotkania ze św. Marią De Mattias w Vallecorsa i Acuto. Jako dziękczynienie za 185 lat ASC zasadziłyśmy drzewko oliwne w ogrodzie przy Domu Macierzystym. Zasadziłyśmy je nie tylko w ziemi włoskiej ale zmieszana ona została z ziemią przywiezioną ze wszystkich miejsc gdzie służą siostry ASC.
Na zakończenie Poszerzonej Rady Generalnej zaproszony został Przełożony Generalny Misjonarzy Krwi Chrystusa z Radnymi. Po uroczystej Eucharystii świętowaliśmy w refektarzu dziękując siostrom ze wspólnoty Domu Generalnego za serdeczną gościnę i troskę.
Każda ASC wniosła w to spotkanie swój drogocenny wkład.
Pragniemy iść razem, aby wzmocnić naszą tożsamość charyzmatyczną i inicjować ścieżki formacyjne, które pomogą nam wszystkim wzrastać zakorzenionym w ogniu Ducha otrzymanego w darze. Przyszłość naszego Zgromadzenia powierzamy Matce Najświętszej i św. Marii De Mattias.