Wydarzenia     Adresy wspólnot    
23 - 25 sierpnia 2010 - II sesja XIII Kapituły Regionalnej

W dniach 23 - 25 sierpnia w Bolesławcu odbyła się II sesja XIII Kapituły Prowincjalnej
Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Podczas obrad poruszane były ważne sprawy dotyczące życia Adoratorek Krwi Chrystusa z Prowincji Wrocław. Temat II sesji XIII Kapituły Prowincjalnej brzmiał: "W komunii z Jezusem - Miłością Ukrzyżowaną". Do Kapituły Prowincjalnej wszystkie siostry adoratorki z prowincji Wrocław, przygotowały się do przez modlitwę i post" (por. PRW, p. 20).


Od 1 lipca 2010 roku codziennie wspólnotowo w intencji obrad II sesji Kapituły Prowincjalnej odmawiano Litanię do Krwi Chrystusa. Formę pokuty wspólnoty ustaliły same. Duchowe przygotowanie do Kapituły poprzez celebracje Eucharystii, homilie i konferencje przeprowadził ks. dr Mirosław Makowski - ojciec duchowny WSD w Legnicy.Kapituła przygotowała wskazania dla ekipy formacyjnej na kolejny rok formacji we wspólnotach oraz ustaliła propozycje na przyszłą kapitułę generalną.
Zatwierdzono także temat pracy rocznej na rok apostolski 2010/2011. Jest on związany z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce oraz z tym, co obecnie przeżywa nasze Zgromadzenie: W komunii z Bogiem w drodze do XX Kapituły Generalnej
W tym rok formacji Adoratorki Krwi Chrystusa Prowincji Wrocław zgodnie z propozycją Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski będą koncentrowały się na rozważaniu Słowa Bożego.