Wydarzenia     Adresy wspólnot    
11 - 12 stycznia 2019 r. - II sesja XV Kapituły Prowincjalnej


W dniach od 11 - 12 stycznia 2019 roku odbyła się II sesja XV Kapituły Prowincjalnej w Bolesławcu. Temat przewodni tej sesji brzmiał: "Na Twoje Słowo ... budzimy żywotność naszych wspólnot". Jako pomoc w rozeznawaniu posłużyła nam konferencja wygłoszona przez Ojca Biskupa Jacka Kicińskiego: "Budzenie żywotności wspólnot". Ojciec Biskup Kiciński przywołując nauczanie Ojca Świętego Franciszka dotyczące odnowy życia zakonnego, wskazał na potrzebę zatrzymania się i powrócenia z wdzięcznością do źródeł powołania.


Zaczęłyśmy od małych kroków poprzez analizę naszej przeszłości z ostatniego roku. Starałyśmy się dostrzec w przedstawionych sprawozdaniach z życia naszych wspólnot najistotniejsze aspekty, które wymagają naszej refleksji i dalszej pracy, zarówno osobistej, jak i wspólnotowej.
Nad całością kapituły prowincjalnej czuwała s. Ewa Kleps, Przełożona Prowincjalna.
Nasze prace przebiegały w atmosferze wzajemnej otwartości i wsłuchiwania się w głos Tego, który jest naszym Źródłem życia i powołania.