Wydarzenia     Adresy wspólnot    
10 - 12 stycznia 2020 roku - III sesja XV Kapituły Prowincjalnej


"Serca … w komunii: Ewangelia w świecie". Tak brzmiał temat III sesji XV Kapituły Prowincjalnej, która odbyła się w domu Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa w Kościelisku w dniach od 10 do 12 stycznia 2020 roku. Sesja była poświęcona wyzwaniom i zaleceniom powizytacyjnym zawartym w liście podsumowującym wizytację kanoniczną (21 maja – 15 czerwca 2019 r.) w Prowincji Polskiej. Wielką pomocą dla sióstr kapitularek była konferencja wprowadzająca w temat i prace kapituły, przygotowana przez Ks. Jana Kaczmarka CR. Ksiądz Jan opierając się na IV rozdziale Kodeksu Życia „Uczestniczenie w Misterium Paschalnym” z Konstytucji Adoratorek Krwi Chrystusa, podjął refleksję odnosząca się do trzech płaszczyzn naszego życia: Misterium Paschalne w życiu osobistym, Misterium Paschalne w życiu wspólnotowym i Misterium Paschalne w pełnieniu misji. Podkreślał, że posiadamy tożsamość paschalną naznaczoną Krwią Baranka. Jest to tożsamość człowieka poranionego, którego rany są uświęcone Krwią Jezusa. Powinnyśmy pamiętać, że Pascha to przeżycie cierpienia i bólu w nadziei na zmartwychwstanie. A nasza misja będzie wtedy owocna kiedy będziemy prowadzić autentyczne życie osobiste i wspólnotowe.
Klimat modlitwy, szczerości, zaangażowania i życzliwości wpływał na przebieg wszystkich omawianych spraw. Zostały wskazane najbardziej pilne wezwania do realizacji w rzeczywistości naszej prowincji oraz środki i sposoby ich realizacji. Owocem prac III sesji XV Kapituły Prowincjalnej jest dokument zredagowany przez Komisje Redakcyjną: „Płaszczyzny wezwań i sposoby ich realizacji w oparciu o list podsumowujący wizytację kanoniczną w Prowincji Polskiej”.