Wydarzenia     Adresy wspólnot    
27 - 29 grudnia 2011 - III sesja XIII Kapituły Prowincjalnej

W dniach od 27 - 29 grudnia 2011 r. w Bolesławcu odbyła się III sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Temat sesji jest tożsamy z tematem celu rocznego realizowanego we wspólnotach ASC, czyli "Wspólnota ASC żyjąca Słowem Bożym wybiera życie".


Po uroczystym otwarciu Kapituły Prowincjalnej przedstawiono:
  • Sprawozdanie Komisji Przygotowującej III sesję XIII Kapituły Prowincjalnej.
  • Aktualną sytuację Prowincji.
  • Sprawozdania z realizacji celu rocznego we wspólnotach za rok 2010/ 2011.


Sesje plenarne Kapituły były poświęcone pracy nad Apelami z Akt XX Kapituły Generalnej zebranymi podczas spotkań formacyjnych, pracy na wnioskami i propozycjami, które wpłynęły do Kapituły Prowincjalnej oraz propozycją zmiany w Planie Prowincji Wrocław . W odpowiedzi na Akta XX Kapituły Generalnej, aby "wybierać życie" na poziomie prowincji zaproponowano konkretne wskazania i środki formacji osobistej i wspólnotowej.Kapituła Prowincjalna była otwarta dla sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa z Prowincji Wrocław.