Wydarzenia     Adresy wspólnot    
27 - 30 grudnia 2012 - IV sesja XIII Kapituły Prowincjalnej
W dniach 27 - 30 grudnia 2012 roku w domu zakonnym w Bolesławcu odbyła się IV sesja XIII Kapituły Prowincjalnej. Miała ona charakter sprawozdawczy. Temat tej sesji to: Formacja permanentna ASC drogą wyboru życia. Obrady poprzedziło przygotowanie duchowe, na które złożyły się: wspólne Nieszpory, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia. Przed oficjalnym otwarciem członkinie kapituły modliły się hymnem do Ducha Świętego. Każda sesja dopołudniowa rozpoczynała się w małych grupach dzieleniem się Słowem Bożym.


Podczas obrad s. Wiesława Przybyło Przełożona Prowincjalna zdała relację ze spotkania Poszerzonej Rady Generalnej oraz Relację z pracy Zarządu Prowincjalnego w latach 2009-2012. S. Maria Grygiel Radna i Ekonomka Prowincjalna przedstawiała Relacje z zarzadzania dobrami Prowincji za okres swojej posługi. Siostry, które były odpowiedzialne za prace różnych komisji w Prowincji zdały sprawozdania z ich pracy. Zostały także przedstawione sprawozdania z realizacji celu rocznego we wspólnotach za rok 2011/2012. Pracowano nad tematem celu rocznego na rok 2013/2014. Siostry kapitularki pracowały intensywnie w małych grupach, a potem dzieliły się na forum. Podczas tej sesji została wybrana komisja, która przygotuje V sesję XIII Kapituły Prowincjalnej (sesję wyborczą).