Wydarzenia     Adresy wspólnot    
3 września 2017 - Jubileusz 50 lecia Profesji Zakonnej

Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty będzie dla was rokiem jubileuszowym ... bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta.Dzień 3 września 2017 roku, stał się dla Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa szczególnym dniem dziękczynienia za dar powołania i 50 lat życia tajemnicą i pięknem ślubów zakonnych siostry Beaty Tarki.
W kaplicy Domu Macierzystego w Bolesławcu zgromadzili się: siostry Adoratorki, rodzina, przyjaciele i znajomi s. Beaty, aby wraz z nią celebrować piękno jubileuszu. Uroczystą Mszę świętą sprawowali: Ks. bp Marek Mendyk, ks. Jarosław Kowalczyk i ks. Dziekan Stanisław Kusik.W tym uroczystym dniu Kościół w Liturgii Słowa ukazał powołanie Jeremiasza i powołanie Maryi do adoracji Krwi Chrystusa na Golgocie. Ks. Biskup Marek w homilii uczył nas postawy dziękczynienia za powołanie otrzymane od Boga jeszcze przed poczęciem w łonie matki. Siostrze Beacie, Siostrom Adoratorkom i wszystkim którzy przybyli na tę uroczystość, ukazał postawę dziękczynienia za powołanie do życia we wspólnocie naznaczonej charyzmatem tajemnicy i mocy Krwi Chrystusa. Ks. Biskup powiedział: obecność i stanie pod krzyżem jest powołaniem tego, aby być ukrzyżowaną. Pozwólcie się ukrzyżować. Przybić do krzyża w swoich słabościach, namiętnościach, pragnieniach i marzeniach. Bądźcie wolni; pozwólcie, aby inni was przybijali do Chrystusowego krzyża. Bądźcie szczęśliwe z Jezusem Ukrzyżowanym, waszym Oblubieńcem.We wstępie do Mszy świętej i w życzeniach Ksiądz Biskup zwrócił uwagę na dar powołania s. Beaty do posługi katechetycznej. Powiedział: w tej niewielkiej niewiaście jest wielki głosiciel Słowa Bożego. Wspaniała katechetka i wychowawczyni wielu pokoleń. Zawsze otwarta i pełna dobroci. Ta, która kochała kocha dzieci i wypełniała w swojej posłudze polecenie Jezusa: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie.Na zakończenie Eucharystii, Siostra Beata pełna wzruszenia i swojego osobistego uroku, w postawie dziecka Bożego podziękowała wszystkim za dar uczestniczenia w jej jubileuszu. Najpierw dziękowała Bogu, potem wspólnocie Adoratorek Krwi Chrystusa - przełożonym i współsiostrom. Następnie skierowała słowa podziękowania ku rodzicom, rodzeństwu, przyjaciołom i znajomym. W szczególny sposób dziękowała Bogu za dar powołania oraz obecności w jej życiu o. Wojciecha Stanisława Tarki – jej brata paulina. W słowach podziękowaniach s. Beata nikogo nie pominęła, o wszystkich pamiętała Jej radość dziękczynienia i dar świętowania spływał w tym dniu na wszystkich zebranych wokół niej.Po uroczystej celebracji w kaplicy, nastąpiła chwila dobrych życzeń, zatrzymanie chwili na fotografii, wspólnota stołu, radość przebywania razem i doświadczenie dziękowania przez naszą małą i wielką zarazem s. Beatkę.

Bogu niech będą dzięki za osobę s. Beaty i za ten piękny siostrzany Jubileusz.

s. Gabriela Janikula ASC