Wydarzenia     Adresy wspólnot    

4 marca 1834 r. w Acuto Maria De Mattias na prośbę biskupa z Anagni, otwarła pierwszą szkołę dla dziewcząt, a także założyła Zgromadzenie Sióstr Przenajdroższej Krwi (dziś Adoratorki Krwi Chrystusa - ASC). Zadaniem nowo powstałego zgromadzenia była i jest praca dla zbawienia dusz, aby wszyscy cieszyli się dobrami wysłużonymi przelaną Krwią Jezusa Chrystusa.

Po 175 latach, Siostry Adoratorki Krwi Chrystusa idą dzisiaj drogą wyznaczoną przez ich założycielkę. Ziarno rzucone we włoska ziemię przez Marię De Mattias wyrosło w ogromne międzynarodowe drzewo. Dzisiaj 1565 Sióstr ASC, na całym świecie, żyje i "walczy" ze złem, z brakiem nadziei, z odrzuceniem i grzechem, pod sztandarem Boskiej Krwi, aby Krew Chrystusa była dzisiaj czczona, adorowana, i poznawana wszędzie. Charyzmat założycielki żyje w duchowych jej córkach na miarę darów, którymi Bóg obdarzył dziewczęta i kobiety powołane do tego Zgromadzenia, w którym wszyscy znajdą pomoc w każdym czasie (list MDM).

Do Polski Siostry Adoratorki przybyły z Jugosławii 2 sierpnia 1946 roku i osiedliły się w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Prowincja Wrocław została erygowana 13 grudnia 1965 r. Obecnie w Polsce Siostry żyją i apostołują w Bolesławcu, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Częstochowie, w Kościelisku i Żaganiu,w Grojcu, w Świdrze k/Otwocka Poza granicami, polskie Siostry Adoratorki są w Belgii, w Niemczech, na Białorusi, w Rosji - na Syberii. Swoim charyzmatem i bogactwem duchowości Krwi Chrystusa, Siostry dzielą się z ludźmi, poprzez Stowarzyszenie Krwi Chrystusa działające w Bolesławcu Śl. przy ul . Zgorzeleckiej 27.

Modlitwa za 175 lat ASC
WSZECHMOGĄCY I WIERNY BOŻE
który przez św. Marię De Mattias powołałeś nas z każdego szczepu, języka,
ludu i narodu
do życia konsekracją
jako Adoratorki Krwi Chrystusa.
Wznosimy naszą chwałę i naszą wdzięczność
za wszystkie łaski nam wyświadczone
w naszym Zgromadzeniu
w tych 175 latach istnienia.

JEZU, NASZ BRACIE I ZBAWICIELU
Ty przelałeś za nas swoją Krew,
aby uczynić z nas nowy lud: wzbudź w nas adoratorkach - apostołkach
entuzjazm do ofiarowania życia, abyśmy stawały się świadkami coraz bardziej wiarygodnymi
Twojej czułej miłości
w świecie podzielonym i zranionym.

MATKO NAJŚWIĘTSZA, NIEWIASTO NOWEGO PRZYMIERZA,
Twoim Fiat dałaś ciało i krew Twojemu Synowi Jezusowi,
aby stał się życiem świata.
Wspieraj nasze codzienne TAK,
abyśmy stawały się przekazicielami
Bożej miłości, która obejmuje wszystkie ludy swoim pokojem.

ŚWIĘTA MARIO DE MATTIAS,
Założycielko i nasza siostro.
Ty płonęłaś miłością pełną pasji
do Jezusa ukrzyżowanego i drogiego bliźniego,
zapal nasze serca taką samą miłością,
aby nasze Zgromadzenie było zawsze ugruntowane w Miłości.
Ucz nas kroczyć Nową Drogą w solidarności ze wszystkimi potrzebującymi.
Kieruj nasze kroki na drogi świata,
abyśmy mogły budować również dzisiaj,
wraz z wieloma braćmi i siostrami
ten piękny porządek rzeczy,
który Syn Boży przyszedł
ustanowić swoją Krwią
AMEN!