Wydarzenia     Adresy wspólnot    
HYMN Z OKAZJI I 175 LAT ZAŁOŻENIA ZGROMADZENIA ASC


1. Z ziarna małego i mocnego
Wyrosło drzewo
Takie jest Zgromadzenie
Które rozprzestrzeniło się po świecie!
Pełne kwiatów i owoców
Nie obawiało się prześladowań
Bo Maria De Mattias
Ożywia serca !
Sto siedemdziesiąt pięć lat
Założenia !
Przyjdźcie ! Celebrujmy
Z miłością i pobożnością !

2. Odwagi, Adoratorki,
bo charyzmat jest wymagający !
ADOROWAĆ KREW CHRYSTUSA
W BRACIACH ZAWSZE OBECNY !
Ten Jubileusz Chwały
Celebrujemy w prawdzie,
Z Jezusem i Matką Bożą,
Z wiarą i w prawdzie!
Z języka portugalskiego przełożyła
Sr. Marilia Menezes


Maria De Mattias, taka droga:
Dziękujemy ! Za twoją fundację
Nasze Zgromadzenie.
Sto siedemdziesiąt pięć lat temu rzuciłaś
Małe ziarno- niczym ziarnko gorczycy:
Stało się ogromnym drzewem
Adoratorki Krwi Chrystusa.
Dzisiaj twoje córki,
pracują na licznych rzekach
przemierzając niebezpieczne drogi
W wielkich miastach,
Na wyżynach Goiás,
Pośród szczytów w Peru,
W lasach Amazonii,
Naśladując twoje odważne ślady,
Pochłonięte przez Krew Jezusa!
Charyzmat jest żywy!
Otrzymałaś go od Jezusa,
On go przekazuje również dzisiaj,
Abyśmy wierzyli
W wartość Jego Krwi,
Żebyśmy się nie bali ofiary i problemów,
Mając światło
zapalone przez ciebie!
Założycielko pomóż nam przeżywać ten ideał,
Bo pracy jest dużo.
Módl się do Jezusa za nami!
pociągnij swoim przykładem inne kobiety
Do naśladowania Jezusa
Z tym pragnieniem miłości
które porwało twoje serce !
Poezja Sr. Marília Menezes,
napisana 4 marca 2008


W naszych trudnościach i cierpieniach mówmy:
"Panie, Ty jesteś całą naszą nadzieją i naszym udziałem w wieczności."
Dobroć Pana nie opuści nas nigdy w przedziwnej opatrzności, troszczącej się o nas
z dnia na dzień.
Z Listów św. Marii De Mattias, 703 - 1991