Wydarzenia     Adresy wspólnot    
13-15 stycznia 2017 r. - XIV Kapituła Prowincjalna


W dniach 13-15 stycznia w Bolesławcu zebrały się siostry na IV sesję XIV Kapituły Prowincjalnej. Była to sesja sprawozdawcza, podczas której Zarząd Prowincjalny oraz komisje działające w prowincji zdały sprawozdania. O. Piotr Wiśniowski SP wprowadził nas w prace kapituły konferencją Żywotność wspólnoty zakonnej. Podkreślił rolę Ducha Świętego, realizację charyzmatu i jakość wzajemnych relacji, które paradoksalnie sprawdzają się w naszym stosunku do słabości drugiego człowieka.


S. Bożena Hulisz, Przełożona Prowincjalna powiedziała: „Pragniemy podziękować wszystkim siostrom za pomoc okazywaną nam podczas służby wykonywanej dla dobra całej Prowincji. (…) Jesteśmy w drodze i dzielimy wspólne życie i misję starając się odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa do pójścia za Nim. W procesie wspólnotowego rozeznawania odnajdziemy kierunki dalszej drogi, pamiętając, że duchowość i radykalizm, których każda z nas jest nosicielką, wszystkim pomaga w codziennym skupianiu życia na Chrystusie Ukrzyżowanym, czerpiąc moc z Jego Słowa”.