Wydarzenia     Adresy wspólnot    
Acuto, miejsce początków lub Acuto 180 lat temu


W dniach "Acuto, miejsce początków lub Acuto 180 lat temu" to wiodący temat spotkania zarządów prowincjalnych ASC z Obszaru Kontynentalnego Europy. Spotkanie odbyło się w dniach 13 - 16 maja 2014 roku. W Acuto, gdzie narodziło się Zgromadzenie Adoratorek Krwi Chrystusa, spotkały się zarządy prowincjalne ASC z Włoch, Zagrzebia, Polski i Liechtensteinu dla omówienia możliwości współpracy międzyprowincjalnej w Obszarze Kontynentalnym Europy. Przed rozpoczęciem spotkania Siostry miały możliwość odwiedzenia miejsca urodzenia św. Marii De Mattias - Vallecorsa i odwiedzenia wspólnoty nowicjackiej w Anagni.


W pierwszym dniu spotkanie przebiegało w duchu dziękczynienia za dar św. Marii De Mattias i naszej historii. Siostry wysłuchały konferencji s. Angeli Di Spirito pt. Maria De Mattias pierwsza Adoratorka. Każda Prowincja w twórczy sposób przedstawiła własną historię i obecną rzeczywistość. Po południu podczas zwiedzania Acuto s. Maria Paniccia przybliżyła miejsca związane ze św. Marią De Mattias. Drugi dzień pracy był poświęcony rzeczywistości Zgromadzenie ASC Obszaru Europy. Siostry dzieliły się refleksją nad Aktami Kapituły Generalnej 2011, nad wdrażaniem ich w życie codzienne.


Po południu spotkaniu przewodniczył zarząd generalny dzieląc się spostrzeżeniami z wizytacji generalnej tego Obszaru. Kolejny dzień to próba spojrzenia w przyszłość. Siostry pochyliły się nad Deklaracją opracowaną podczas spotkania Poszerzonej Rady Generalnej w Bolesławcu w 2013 roku oraz rozmawiały o możliwości współpracy międzyprowincjalnej w Obszarze. Msza święta była sprawowana w kościele przylegającym do Domu Macierzystego. Spotkaniu towarzyszyła siostrzana atmosfera, otwartość, gościnność.
s. Ewa Kleps ASC