Wydarzenia     Adresy wspólnot    
28 grudnia 2010 - 2 stycznia 2011 roku - Konsekracja zakonna i jej sens

Konsekracja zakonna i jej sens to wiodący temat spotkania juniorystek, które odbyło się w świątecznej atmosferze bożonarodzeniowej, na przełomie starego i nowego roku, czyli od 28 grudnia 2010 do 2 stycznia 2011 w domu prowincjalnym we Wrocławiu. Uczestniczyły w nim: s. Hanna Dziatlik, s. Marta Majka. S. Jolanta Chojnowska brała udział tylko w niektórych częściach programu ze względu na pracę w szpitalu i brak możliwości wzięcia urlopu, który wykorzystała na Kurs dla juniorystek we Florencji. To spotkanie było kolejnym czasem przygotowania do profesji wieczystej.

Siostry na nowo rozważyły temat powołania i konsekracji do bycia Adoratorkami Krwi Chrystusa oraz tematy dotyczące m. in życia we wspólnocie, żywotności zgromadzenia i formacji ciągłej, rozeznawania wspólnotowego i osobistego projektu duchowego.

Podstawowymi dokumentami w pracy były: Konstytucja ASC, Listy św. Marii De Mattias i inne pisma. Na każdy dzień były przygotowane konferencje tematyczne i lektury, których treściami siostry Juniorystki dzieliły się na bieżąco podczas spotkań. Nie zabrakło pochylenia się nad Słowem Bożym, a adoracja Dzieciątka Jezus i adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie jeszcze bardziej pomagały zaufać Bogu i widzieć sens w zawierzaniu Jemu osobistego życia i działania.

W ostatni dzień roku 2010 siostry Juniorystki przygotowały i poprowadziły nabożeństwo dziękczynno - błagalne. W czasie Eucharystii modliły się w różnych intencjach. Ostatnia Msza świętej, czyli 2 stycznia 2011 roku ofiarowana była za siostry Juniorystki z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Świętych Patronów na czas przygotowania do profesji wieczystej i na dalsze życie w wierności Panu Bogu i Zgromadzeniu.