Wydarzenia     Adresy wspólnot    
11 - 13 maja 2012 - Duchowość Krwi Chrystusa - "Rozmawiając z Bogiem czyli o drodze modlitwy"


Sesję rekolekcyjną na ten temat w Centrum Duchowości św. Marii De Mattias, przeprowadziła s. Wiesława Przybyło i o. Tobiasz Fiećko OFM. S. Wiesława głosiła konferencje, o. Tobiasz sprawował posługę sakramentalną oraz wprowadzał do modlitwy Słowem Bożym. Na początku konferencji zostało zaznaczone, że aby w całej prawdzie modlić się, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytania: do kogo się modlę? Kim jest Bóg, przed którym klękam? Jaki obraz Boga noszę w sobie? Znalezienie prawdziwego obrazu Boga, jest warunkiem wkroczenia na drogę modlitwy. Punktem "zerowym", tej drogi jest "przebudzenie". Jest to doświadczenie wejścia w relację z Bogiem. Po przebudzeniu modlitwa staje się realnym dialogiem z Bogiem żywym.


Następnie prowadząca omówiła pierwszy etap drogi duchowej - "oczyszczenie". Tu człowiek odkrywa z jednej strony swoją słabość i grzeszność, z drugiej zaś doświadcza nieskończonego miłosierdzia i mocy Boga - Ojca, który go miłuje. Świadomy siebie i obecności Boga w swoim życiu podejmuje odpowiedzialność za nie. Jednak bywa i tak, że w tym momencie życia duchowego wycofujemy się, gdyż trzeba nam zrezygnować z własnej woli i poddać się prowadzeniu Boga i Jego planom. Ci, którzy postanowili nie zawracać wchodzą na etap "oświecenia".


Bardzo ubogie byłoby życie duchowe człowieka, gdyby jedynym jego celem było być w porządku wobec Boga: być czystym. Mamy stać się czyści, aby Bogu zrobić miejsce. Stąd drugim etapem życia jest "oświecenie". Tu nie my sami oświecamy siebie, ale pozwalamy się oświecić. Światłem człowieka jest Chrystus. Najpoważniejsze decyzje i wybory życiowe chrześcijanin podejmuje właśnie na tym etapie życia duchowego. Tu w modlitwie jest mniej rozważania, a więcej patrzenia, kontemplowania. Zaczynamy patrzeć oczyma Boga. Zaczynamy pragnąć tego czego pragnie Bóg.
Pod wpływem Jego łaski możemy wejść na trzeci etap - "zjednoczenia", gdzie jedynym pragnieniem będzie zbawienie dusz, z miłości do Chrystusa. "Zjednoczenie" jest, przedsmakiem trwania w obecności Boga w życiu wiecznym.


S. Wiesława przedstawiła też metody modlitwy chrześcijańskiej. Są one tylko narzędziami, pomocami na usługach zasadniczego celu życia duchowego, jakim jest trwanie w głębokiej, intymnej jedności z Bogiem. Oczywiście najlepszą metodą modlitwy dla konkretnego człowieka będzie ta, która najlepiej służy mu w nawiązaniu więzi z Bogiem, poznaniu Jego woli i wypełnianiu jej w swoim życiu.