Wydarzenia     Adresy wspólnot    
16 -20 maja 2012 - spotkania formacyjne


W dniach 16 -20 maja 2012 w domu macierzystym Adoratorek Krwi Chrystusa w Bolesławcu odbyły się dwie tury spotkań formacyjnych dla sióstr naszej prowincji. Obie prowadził salwatorianin ks. Romuald Baingo. Wprowadzał on nas w modlitwę Słowem Bożym perykopą biblijną o Marcie i Marii z Ewangelii wg św. Łukasza.


W czasie konferencji padały propozycje pytań do indywidualnego rozważania:

- Co przeczytane Słowo mówi do mnie o moim życiu ?

- Co dzieje się ze mną kiedy słyszę tę historię biblijną?

- Która z sióstr jest mi bliższa, z którą się bardziej utożsamiam?

- Czy jestem Martą, która służąc Jezusowi, równocześnie zapomina o Nim i koncentruje się na rzeczach drugorzędnych? Czy jak Maria uświadamiam sobie, że "dom" buduje się na fundamencie Słowa?

- Jakiej zmiany oczekuje ode mnie Jezus?

- Co pod wpływem Słowa pragnę powiedzieć Jezusowi?


Postawione pytania, dokonane wyjaśnienie i interpretacja tekstu, niewątpliwie pomogły nam wejść w głąb Słowa.
Słowa, które nieustannie tłumaczy nam nasze życie, pokazuje co jest najważniejsze wobec wielości spraw i rzeczy, abyśmy nie martwiły i niepokoiły się o wiele, bo przecież jedno jest potrzebne. Życzmy więc sobie, umiejętności wybierania dobrej części, która nie będzie nam odebrana.