Wydarzenia     Adresy wspólnot    
25-27 marca 2011 roku - "Być kobietą, być mężczyzną"- sesja weekendowa w Centrum Duchowości św. Marii De Mattias w Bolesławcu

Sesja rozpoczęła się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jej uczestnicy wspólnie z członkami Apostolstwa Trzeźwości, wzięli udział we Mszy św., podczas której wiele osób podjęło duchową adopcję dziecka poczętego. Taka celebracja Eucharystii w Dniu Świętości Życia, niewątpliwie jeszcze bardziej uwrażliwiła wszystkich zebranych w naszej zakonnej kaplicy, na sens i wartość ludzkiego życia. Była też zachętą do nieustannego przyjmowania własnego życia, własnej płci jako daru i zadania.Sesja zgromadziła liczną grupę kobiet i mężczyzn w różnym wieku, różnego stanu i powołania.
W programie spotkania była m.in. codzienna Eucharystia, modlitwa osobista Słowem Bożym przed Najświętszym Sakramentem, konferencje, rozmowy z prowadzącą wykłady i spowiedź święta.Wykłady z elementami warsztatowymi prowadziła Pani Elzbieta Łozińska. Tematy kolejnych konferencji to:
  • Kształtowanie postaw rodzicielskich, dojrzewanie do macierzyństwa i ojcostwa.
  • Role kobiety w rodzinie.
  • Role mężczyzny w rodzinie.
  • Cechy kobiecości i męskości.
  • Moja seksualność.
  • Realizacja powołania.
  • Profesjonalizm płci.    Prezentowane treści pokazały jak ważne jest odpowiedzialne przyjmowanie siebie w swojej kobiecości czy tez męskości, jako daru Boga. Daru dla siebie i drugiego człowieka