Wydarzenia     Adresy wspólnot    
27 - 29.01.2017 i 06 - 08.02.2017 - Posługa władzy jako towarzyszenie z miłością

W dniach 27 - 29.01.2017 i 06 - 08.02.2017 w Bolesławcu odbyło się spotkanie formacyjne dla sióstr Prowincji Wrocław. Było ono poświęcone tematowi rozeznawania duchowego, które poprowadził o. Fabian Kaltbach, OFM. Wybór tematyki był związany z przyszłymi wyborami Przełożonej Prowincjalnej i jej Radnych. To ważne dla Prowincji i całego Zgromadzenia wydarzenie, które poprzedzane jest procesem rozeznawania na poziomie indywidualnym i wspólnotowym. Dynamikę zachodzącą między tymi poziomami odzwierciedlał m.in. plan spotkania, w którym było dużo miejsca na modlitwę osobistą i pracę w grupach.


Istotną rolę w tym procesie odgrywa kontemplacja Słowa Bożego, które poprzedza działanie, a zarazem otwiera serce na działanie Ducha Świętego. O roli wiary i rozumu oraz otwartości na przesłanie Ewangelii o. Fabian mówił we wprowadzeniu do lectio divina w pierwszym dniu spotkania. Ta myśl była przewodnią całego spotkania. Przeciwieństwem słuchania Słowa Bożego objawiającego każdej osobie wolę Bożą, jest rytuał, schemat, który zamyka na głos Boga. To napięcie zawiera opowiadanie o ofierze Abrahama. Bóg rozpoznaje w Abrahamie przyjaciela, któremu daje siebie i którego uczy oddawać tego, którego kocha najbardziej.
Ustalenie odpowiedniej hierarchii wartości i wybór wartości powołaniowych stoją u początku każdego rozeznania, w tym także wyboru przełożonej regionalnej i jej radnych. Na ten wątek zwrócił uwagę o. Fabian w konferencji p.t. Rozeznawanie indywidualne woli Bożej. W tym procesie zostało wyodrębnione kilka etapów:

 • zbieranie informacji w harmonii z Ewangelią,
 • modlitwa i refleksja powiązana z oczyszczeniem motywacji,
 • rozeznanie wg św. Ignacego z Loyoli,
 • podjęcie decyzji wobec Boga, przed Nim i dla Niego.


  W kolejnej konferencji o. Fabian przedstawił zagadnienie rozeznawania wspólnotowego. Na początku tego procesu warto uświadomić kilka istotnych kwestii, mianowicie: wybór powinien uwzględniać dobro regionu, jego rozwój oraz tych, do których jesteśmy posłane; liczy się głos każdej siostry, jej uwagi, inicjatywy i intuicje; należy odczytać własny charyzmat, wrócić do korzeni i zobaczyć kontekst obecny. Świadomość działania Ducha Świętego w sercu każdej siostry i wspólnoty, która jest Jego darem, pozwala wypracować w procesie rozeznania kulturę słuchania, co zawiera akceptację i szacunek dla zdania drugiej osoby. W rozeznawaniu wspólnotowym o. Fabian wyodrębnił kilka etapów:

 • zbieranie informacji także wśród ekspertów, specjalistów i osób świeckich o głębokim życiu duchowym,
 • osobista modlitwa,
 • praca w grupie i wybór.


  Praca w grupach była poprzedzona modlitwą indywidulaną i studium dokumentów Zgromadzenia. W drugim dniu dotyczyła ona charakterystyki przełożonej prowincjalnej i jej radnych w świetle dokumentów zakonnych i wyzwań obecnego czasu. Po zdaniu sprawozdania z pracy w grupach był czas na adorację z możliwością przystąpienia do spowiedzi. Następnie było wprowadzenie do lectio divina o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11). O. Fabian zwrócił uwagę na harmonię między pracą człowieka, wysiłkiem w rozeznawaniu woli Bożej, a mocą Jezusa. Bóg jest hojnym dawcą, ale to nie może nie skłaniać człowieka do wielkiej hojności w odpowiedzi na Jego miłość, która objawia się w Słowie.
  W ostatnim dniu spotkania o. Fabian zwrócił uwagę na istotne elementy, które z jednej strony stanowiły podsumowanie dotychczasowej drogi, a z drugiej – otwierały na kolejne wezwania. W rozeznawaniu ważną rolę odgrywa znajomość i nieustanne zgłębianie własnego prawodawstwa, historii i charyzmatu. Spojrzenie z wdzięcznością w przeszłość pomaga z pasją przyjmować i kształtować teraźniejszość oraz z nadzieją patrzeć w przyszłość. Nie można jednak zapominać o samoograniczeniu, ascezie, która pozwala na 100% być w powierzonym obowiązku. Bycie osobą zakonną z pasją, zaangażowaniem wypełnia serce radością. To właśnie radość jest początkiem ewangelizacji, której tak bardzo potrzebuje świat i której od nas oczekuje także papież Franciszek. Nasze głoszenie Jezusa ma obudzić świat, ukazać mu duch komunii. Bo czym byłby człowiek bez przebaczenia, cierpliwego znoszenia siebie nawzajem, prawdziwych - nie głupich!- ideałów? Wzywa nas świat spragniony miłości, a każde zamykanie się na innych niesie śmierć wspólnoty.
  Ostatnim elementem spotkania była praca w grupach. Dotyczyła ona określenia wyzwań i priorytetów dla przyszłego Zarządu Prowincjalnego w obecnej sytuacji Prowincji Wrocław, Zgromadzenia ASC, Kościoła i świata.