Wydarzenia     Adresy wspólnot    
1 - 3 i 8 - 10 kwietnia 2016 - Spotkanie formacyjne


W dniach 1 – 3 i 8 – 10 kwietnia 2016 roku odbyły się spotkania formacyjne w Bolesławcu, które poprowadził o. Piotr Wiśniowski z Zakonu Pijarów. Temat jaki nam towarzyszył to: Moje pragnienia i ich realizacja. Na pierwszej konferencji w ramach spełniania pragnień o. Piotr przybliżył nam historie powstania Zakonu Pijarów. Następnie na podstawie opisu stworzenia wymienił pragnienia, które każdy człowiek posiada, ale nie wszystkie może realizować. Wśród nich jest pragnienie jedzenia, bliskości, autorytetu i władzy, przyjemności, pracy, towarzystwa, wspólnoty z Panem Bogiem, wiedzy i mądrości.
Druga konferencja poświęcona była realizacji naszych pragnień wobec, których możemy przyjąć różne stanowiska. Posługując się przypowieścią o Samarytaninie i sceną z sądu Jezusa o. Piotr ukazał nam trzy różne podejścia do naszych pragnień. W każdym z tych opisów wyłania się trzy grupy bohaterów. Pierwsze stanowisko reprezentują zbójcy z przypowieści o samarytaninie oraz tłum domagający się śmierci Jezusa, którzy charakteryzują się egoistycznym podejściem do swoich pragnień, koncentrując się na swoim „ja”. Drugi sposób realizacji pragnień ukazuje kapłan i lewita oraz Piłat, którzy widzą potrzeby drugiego człowieka, są zdolni do refleksji, ale szukają racjonalnego podejścia do pragnień. W trzeciej grupie znajdują się osoby realizujące pragnienia za natchnieniem Ducha tak jak Samarytanin oraz Jezus będący posłuszny woli swego Ojca. Po ludzku bał się i nie chciał cierpieć ale przyjął je bo pragną tego co Ojciec. „Nie moja wola ale Twoja niech się stanie”. Ważne jest więc aby naszym pragnieniom towarzyszyła refleksja dlaczego chcemy realizować nasze pragnienia i czy pochodzą one od Ducha świętego.


Na koniec o. Piotr mówił nam o konieczności kształtowania naszych pragnień. Na tej drodze ważną rolę spełnia modlitwa do Ducha świętego, post, rachunek sumienia, pragnienie bycia z Bogiem. Wymienione sposoby uczą nas podporządkowywać hierarchię własnych potrzeb pragnieniom Pana Boga. Trzeba nam pamiętać, że pierwsze pragnienia szczęścia i piękna są zawsze dobre bo pochodzą od Boga, ale źle spełnione rodzą grzech. Ucząc się właściwej ich realizacji już tu na ziemi przygotowujemy się do życia w niebie gdzie trwa wieczne szczęście.
Podczas spotkania formacyjnego oprócz Eucharystii, konferencji i wspólnej modlitwy Liturgią Godzin, było wiele czasu wolnego na osobistą refleksję, modlitwę a także na rozmowę z siostrami.