Wydarzenia     Adresy wspólnot    
27 kwietnia - 29 kwietnia 2018 r. oraz 4 maja - 6 maja 2018 r. Spotkania formacyjne: "Kochajcie Jezusa obecnego w Eucharystii"

"Kochajcie Jezusa obecnego w Eucharystii" - tak brzmiał temat wiosennych spotkań formacyjnych, które odbyły się w domu zakonnym w Bolesławcu w terminach: 27 - 29 kwietnia 2018, 4 - 6 maja 2018 r. Spotkania te przygotował i poprowadził Ks. Wojciech Czernatowicz CPPS.


Podczas konferencji usłyszałyśmy wiele treści dotyczących Eucharystii jako największego skarbu Kościoła, gdyż dar Eucharystii ma wartość bezcenną. Sam Jezus Chrystus staje się darem dla nas. Wydarzenia Ostatniej Wieczerzy, Ofiary na Krzyżu i Eucharystii są ściśle zjednoczone. Pan Jezus kocha każdego człowieka i każdego zaprasza do przyjaźni i bliskości z sobą. Jezus oddał życie przelewając swoją Krew za wszystkich ludzi. Dlatego poszukuje każdego człowieka, również tego błądzącego, aby się nawrócił i przyszedł na ucztę eucharystyczną. Od Jezusa Eucharystycznego możemy się uczyć całkowitego oddania się Bogu Ojcu. Doskonalenie zażyłości z Bogiem zobowiązuje nas do bezgranicznego oddania się bliźnim w wymiarze służby i pełnionej misji. Dla nas sióstr adoratorek Krwi Chrystusa są to bardzo ważne treści, które powinny nas motywować do oddania naszych sił dla posługi drogim bliźnim współpracując z Chrystusem w Jego zbawczym dziele.