Wydarzenia     Adresy wspólnot    
25 - 27 listopada 2019 roku i 29 listopada - 1 grudnia 2019 roku - Spotkania formacyjne


Siostry ze wspólnot naszej prowincji uczestniczyły w spotkaniach formacyjnych, które odbyły się w domu zakonnym w Bolesławcu. Były to dwie serie spotkań w terminach: od 25 do 27 listopada i od 29 listopada do 1 grudnia br. Materiał formacyjny przygotował i przedstawił O. Robert Kycia ze Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Kluczowe tematy dotyczyły 3 fundamentalnych treści życia zakonnego, a są nimi;
1. Modlitwa osobista i wspólnotowa.
2. Eucharystia.
3. Życie wspólnotowe.
W trakcie wygłoszonych konferencji tematycznych:
1. SAMUEL - W milczeniu odkrywać obecność adorowanego Boga,
2. JAKUB - błogosławieństwo okupione cierpieniem,
3. ABRAHAM - kochać Boga bardziej niż Boże dary,
4. MOJŻESZ - w szkole Bożej mądrości,
5. MARYJA - trzy postawy w relacji do Słowa Bożego.


Siostry zostały zapoznane z 5 postaciami biblijnymi, które mogą pomóc w zobaczeniu własnego powołania i życia zakonnego w świetle tekstów Pisma Świętego ze Starego i Nowego Testamentu. Po każdej konferencji było zadanych kilka pytań do udzielenia odpowiedzi przy rozważaniu Bożego Słowa i podczas modlitwy. Było sporo czasu do pochylenia się nad Słowem Bożym i przyjrzenia się swojemu powołaniu w przeszłości i teraźniejszości. Do refleksji nad swoją historią powołania i życia zakonnego oraz udzielenia odpowiedzi Bogu: Jakie jest moje doświadczenie słuchania Boga? Czy jestem wierna Bożemu Słowu? Czy jestem gotowa stracić wszystko dla Boga? Czy potrafię zobaczyć swoją życiową drogę w perspektywie Bożej mądrości? W czym pomaga mi postawa Maryi w relacji do Słowa Bożego? Był to piękny czas dotyku Słowa Bożego i doświadczenia jego mocy. Wyjeżdżałyśmy z nadzieją, że w konkretnie przeżywanej rzeczywistości, w naszych wspólnotach i miejscach powierzonych misji, Słowo będzie owocować bo serca są otwarte, a grunt został użyźniony.


Wszystkim Siostrom życzę otwartości na działanie Ducha Świętego, mocnej wiary i czujnego słuchania Bożego Słowa.

s. Bernadetta Pajdzik, ASC