Wydarzenia     Adresy wspólnot    
24 - 26 i 28 - 30 października 2011 - Spotkania formacyjne

W dniach 24 - 26 i 28 - 30 października 2011 w Centrum Duchowości w Bolesławcu, 4 - 6 listopada w Świdrze oraz 11 - 13 listopada w Częstochowie odbyły się spotkania formacyjne dla sióstr ASC. Spotkania prowadziły s. Wiesława Przybyło, s. Lucja Lis i s. Teresa Jaszczyszyn, które były członkiniami XX Kapituły Generalnej, która odbyła się w Indiach.


Dzięki multimedialnym pokazom, zdjęciom, filmom i wysłuchanej relacji sióstr uczestniczki spotkania były wprowadzone w atmosferę Kapituły Generalnej. Spotkanie koncentrowało się na treści Akt ostatniej Kapituły Generalnej, a główne motto stanowił biblijny werset "Wybierz więc życie"(Pwt 30,19). Każda z sióstr z wdzięcznością przyjęła Akta Kapituły Generalnej podkreślając prostotę przesłania i bogactwo duchowe treści.


Dobrym doświadczeniem dla sióstr był sposób przeprowadzenia tych spotkań, forma pracy w grupach, spotkanie osobiste ze Słowem Bożym, zróżnicowanie wiekowe sióstr. Był to czas wczytywania się w treść proponowanego Słowa Bożego, w treść Akt i zastanowienie się nad tym, w jaki sposób nasza prowincja i każda z nas indywidualnie może odpowiedzieć na wezwania Akt Kapituły Generalne , które są drogą wyboru życia.


Wielką radością dla nas było to, że po raz pierwszy mogły uczestniczyć siostry pracujące poza granicami Polski: na Syberii, Białorusi i w Niemczech. Łączyły się z nami przez Skype. Dziękujemy s. Wiesławie, s. Teresie i s. Lucji za prowadzenie spotkań, przekazanie nam Akt KG oraz dzielenie się pięknym doświadczeniem i klimatem minionej Kapituły Generalnej.


Dziękujemy s. Wiesławie, s. Teresie i s. Lucji za prowadzenie spotkań, przekazanie nam Akt KG oraz dzielenie się pięknym doświadczeniem i klimatem minionej Kapituły Generalnej.