Wydarzenia     Adresy wspólnot    
18 - 20 luty 2011 roku - WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ. Iść czy nie iść tą drogą, - oto jest pytanie..

W dniach 18 - 20 LUTY 2011 ROKU w Częstochowie odbyły się mini-rekolekcje, których głównym tematem było pytanie WIARA, NADZIEJA I MIŁOŚĆ. IŚĆ CZY NIE IŚĆ TĄ DROGĄ?
Najpiękniejszym potwierdzeniem przeżytego rekolekcyjnego doświadczenia jest relacja jednej z uczestniczek:
"Hymn o miłości św. Pawła "Miłość cierpliwa jest..." był głównym tekstem nad którym pochylałyśmy się w czasie rekolekcji. Uczestniczyło 10 dziewcząt z gimnazjum i liceum. Był to czas wzajemnego poznawania się, wspólnej pracy w grupach nad tekstem św. Pawła, tańczyłyśmy w czasie rekreacji i spożywałyśmy wspólnie posiłki. Te rekolekcje były dla mnie doświadczeniem jak dobrze być razem, we wspólnocie. Doświadczyłam, że z każdą osobą można znaleźć wspólny język, znaleźć doświadczenia, które nas bardzo do siebie zbliżają. Któryś raz z kolei zachwyciły mnie nieszpory, odmawiane wspólnie z siostrami. Radością była dla mnie adoracja Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie, słuchanie Go i mówienie do Niego oraz indywidualna refleksja. Wielką radością było dla mnie uczestniczenie w Apelu Jasnogórskim i modlitwa przed obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej."
Agata Jakubowska