Wydarzenia     Adresy wspólnot    
30 kwietnia 2015 - II sesja XIV Kapituły Prowincjalnej


W dniach 30 kwietnia - 1 maja 2015 roku w Bolesławcu odbyła się II sesja XIV Kapituły Prowincjalnej. Chociaż jej główny temat brzmiał: "Rozpalić w sobie ogień charyzmatu, by stawać się siostrą pojednania, miłości i pokoju", nie zapomniano o przeżywanym Roku Życia Konsekrowanego. To ważne wydarzenie znalazło swoje miejsce w konferencji wygłoszonej przez s. Gabrielę Janikula ASC. Treści bardzo dobrze korespondowały z tematem kapituły. Prelegentka przypomniała m.in., że Adoratorka Krwi Chrystusa uczy się Jezusa Chrystusa od swej mistrzyni duchowej - św. Marii De Mattias. To ona podaje konkretną metodę na świętość wskazując na krzyż. Zachęca, aby każda Adoratorka Krwi Chrystusa żyła Jezusem - Miłością Miłosierną, a dzieląc się z innymi owocami zbawienia, by wykorzystywała pedagogię krzyża.
Praca II sesji kapituły dotyczyła sprawozdań z realizacji celu rocznego we wspólnotach za 2013/2014 i ustalenia celu na kolejny rok pracy formacyjnej 2015/2016. Zostało także przedstawione Sprawozdanie z zarzadzania dobrami Prowincji Wrocław. Kapituła rozpoczęła się Mszą świętą, której przewodniczył ks. Piotr Wiśniowski SchP .