Wydarzenia     Adresy wspólnot    
29 kwietnia 2017 - V Sesji XIV Kapituła Prowincjalna

W dniu 29 kwietnia 2017 roku, w święto św. Katarzyny Sieneńskiej członkinie V Sesji Wyborczej XIV Kapituły Prowincjalnej zgromadziły się w Częstochowie, w domu św. Wawrzyńca należącym do Misjonarzy Krwi Chrystusa.


Obradom kapituły towarzyszyła s. Mariamma Kunnackal ASC, Przełożona Generalna i s. Nadia Coppa ASC, Radna Generalna. Przełożona Generalna we wprowadzeniu w prace kapituły ukazała siostrom przykład św. Katarzyny ze Sieny. Ona, będąc kobietą niewykształconą, ale zakochaną w Jezusie ukrzyżowanym, dzięki otwarciu na działanie Ducha Świętego przyczyniła się do odnowy Kościoła.


O. Fabian Kaltbach OFM, który został zaproszony do koordynowania pracami kapituły, codziennie wprowadzał siostry w rozważane Słowa Bożego, które stało się przewodnikiem w szukaniu tego, co Bóg przewidział dla polskiej prowincji.


Siostra Nadia Coppa wprowadziła członkinie kapituły w studium dokumentów Zgromadzenia, Podkreśliła, że mamy potrzebę osób, które krocząc razem z siostrami będą osobami dialogu, pomogą im rozumieć Słowo, które Bóg kieruje w obecnej sytuacji prowincji, przyjmą wszystkie siostry bez osądzania, rozumiejąc trud, podejmowany przez każdą. Zaznaczyła, że za życie Zgromadzenia i jego rozwój jest odpowiedzialna każda siostra, bo życie nie zależy od osób sprawujących posługę władzy, ale od wszystkich członkiń.


Kapituła na podstawie syntezy prac ze spotkań formacyjnych sióstr określiła priorytety, które nowy zarząd prowincjalny powinien wziąć pod uwagę w najbliższych latach:

 • Wspólnota życia
 • Formacja dla misji
 • Misja
 • Struktury zarządzania

  Atmosfera modlitwy, rozważania Słowa Bożego, skupienia i poszukiwania woli Bożej towarzyszyła pracom i wyborom podejmowanym na kapitule.
  Po czasie rozeznawania, w dniu 1 maja 2017 roku, członkinie XIV Kapituły Prowincjalnej wybrały nowy zarząd prowincjalny, który będzie sprawował posługę władzy przez najbliższe 4 lata:

 • s. Ewa Kleps, Przełożona Prowincjalna
 • s. Elżbieta Kurnatowska, Radna Prowincjalna
 • s. Bernadetta Pajdzik, Radna Prowincjalna.


  Ustępującemu Zarządowi Prowincjalnemu dziękujemy za cztery lata posługi, szczególnie za dobro, które dokonało się w tym czasie.
  V Sesja XIV Kapituły Prowincjalnej zakończyła się Mszą świętą, podczas której został odśpiewany Hymn Te Dum, w dniu 2 maja 2017 roku.